Úvodní strana

Aktuality

23.11.2011

Oznámení o přerušení dodávky vody

Z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení bude přerušena dodávka pitné vody na sídlišti Podlesí, a to ve čtvrtek 24. listopadu 2011 od 08:00 do 12:00 hodin. Více informací obdržíte na zákaznické lince 840 111 111. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.

 
21.11.2011

Osvědčení o státním občanství při podávání žádostí o OP a CD dětí

Od 01. 01. 2012 již nebudou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které přijímají žádosti o vystavení cestovních dokladů, vyžadovat předložení osvědčení o státním občanství dítěte, a to ani při podání
• žádosti o první cestovní doklad
• žádosti o první občanský průkaz nezl. dítěte
Výše správního poplatku za vydání cestovního pasu se od 01. 01. 2012 nemění

 
parkovací průkaz
16.11.2011

Oznámení občanům

Výměna parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

 
logo
09.11.2011

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

se koná ve středu 16. listopadu 2011 od 18:00 hodin v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou

 
Informace pro občany
08.11.2011

Ministerstvo vnitra ČR - Informace pro občany

Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů v souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu.
Na Městském úřadě v Hodkovicích nad Mohelkou si můžete o vydání občanského průkazu požádat do 30. listopadu 2011 a vydané občanské průkazy si zde můžete převzít do 31. 12. 2011. Poté bude možné požádat pouze na úřadech s rozšířenou působnost, pro nás je tímto úřadem Magistrát města Liberec.
O nové občanské průkazy budou žádat občané, kterým po 1. lednu 2012 končí platnost občanského průkazu, dojde ke změně údajů uvedených v občanském průkazu, ke ztrátě nebo odcizení občanského průkazu. O nový průkaz si samozřejmě může požádat dobrovolně i ten, komu platnost občanského průkazu sice nekončí, ale bude mít zájem o nový typ průkazu.

 
27.10.2011

Výzva

Změna způsobu platby za popelnice - výzva k vyplnění "Prohlášení plátce poplatku"

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 153 154 155 156
load