Úvodní strana

Aktuality

logo
23.12.2011

Uzavření městského úřadu

Ve dnech 27. 12. 2011 - 30. 12. 2011 bude Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou z důvodu čerpání dovolené pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 
20.12.2011

Sociální dávky pomoci v hmotné nouzi bude od 1. ledna 2012 vyplácet Úřad práce v Liberci

Na základě změny zákona dojde od 1. 1. 2012 k převodu agendy Pomoci v hmotné nouzi z obcí na Úřad práce ČR. V praxi to bude znamenat, že tyto dávky bude kompetentní vyplácet občanům Úřad práce v Liberci, nikoliv již Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou.

Sociální pracovník odboru správního a sociálního Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou bude nadále zajišťovat činnosti v oblasti sociální péče svěřené obci zákonem, tj. poskytovat občanům základní sociální poradenství, ustanovovat zvláštního příjemce důchodu, na základě pověření plnit funkci opatrovníka, provádět sociální šetření, depistáž, vyhledávání klientů atd., avšak bez výplaty jakýchkoliv sociálních dávek.
Vzhledem k tomu, že v sociální oblasti dojde určitě v brzké době k mnoha důležitým změnám, budeme Vás o nich průběžně informovat.

 
16.12.2011

Uzavření sběrného dvoru v Pelíkovické ulici

Sběrný dvůr v Pelíkovické ulici bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen od 19. 12. 2011 do 31. 12. 2011. Od 05. 01. 2012 bude z technických důvodů sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu od 9:00 hodin do 12:00 hodin. Děkujeme za pochopení

 
logo
08.12.2011

7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

7. veřejné zasedání zastupitelstva Města Hodkovice nad Mohelkou se uskuteční ve středu 14. prosince 2011 od 18:00 hodin v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou.

 
02.12.2011

Informace pro osoby se zdravotním postižením o změně některých zákonů od 1. 1. 2012

Dne 14. 11. 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (dále jen Zákon). Dnem vyhlášení, tj. dnem 14. 11. 2011 nabývá účinnosti § 38 odst. 6 a 7, ostatní odstavce přechodných ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2012.

 
25.11.2011

Zvýšení nájemného u vybraných městských bytů v roce 2012

Rada města Hodkovice nad Mohelkou schválila usnesením č. 216/11 ze dne 21. listopadu 2011 zvýšení nájemného pro rok 2012 u vybraných městských bytů o 10 %. Zvýšení se týká bytů v těchto domech: Liberecká č. p. 6, Liberecká č. p. 19, Sokolská č. p. 105, Pražská č. p. 202, J. A. Komenského č. p. 467, Podlesí č. p. 537, 622, 623 a 624. Všichni nájemníci, kterých se toto zvýšení týká, budou informováni dopisem.

 
23.11.2011

Oznámení o přerušení dodávky vody

Z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení bude přerušena dodávka pitné vody na sídlišti Podlesí, a to ve čtvrtek 24. listopadu 2011 od 08:00 do 12:00 hodin. Více informací obdržíte na zákaznické lince 840 111 111. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.

 
21.11.2011

Osvědčení o státním občanství při podávání žádostí o OP a CD dětí

Od 01. 01. 2012 již nebudou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které přijímají žádosti o vystavení cestovních dokladů, vyžadovat předložení osvědčení o státním občanství dítěte, a to ani při podání
• žádosti o první cestovní doklad
• žádosti o první občanský průkaz nezl. dítěte
Výše správního poplatku za vydání cestovního pasu se od 01. 01. 2012 nemění

 
parkovací průkaz
16.11.2011

Oznámení občanům

Výměna parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

 
logo
09.11.2011

6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

se koná ve středu 16. listopadu 2011 od 18:00 hodin v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 158 159 160 161 162 starší
load