Úvodní strana

Aktuality

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
04.05.2012

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou ve spolupráci s SKS s. r. o. Jablonec nad Nisou pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční tuto neděli 6. května 2012 dle přiloženého časového rozpisu. V případě dalších dotazů volejte tel 483 312 403.

 
02.05.2012

Povinnosti majitelů psů

Správný vztah ke zvířatům znamená kromě radosti také starosti, povinnosti a péči. Řešení vztahu majitelů zvířat a ostatních osob pohybujících se na ulici je ve vzájemné toleranci.
Chov psů je dosud podle občanského zákoníku (OZ) chápán jako vlastnictví věci. Majitel zvířete je za něj plně zodpovědný a je povinen zdržet se všeho, čím by zvíře nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného nebo čím by ohrožovalo výkon jeho práv (§ 127 OZ) a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí (§ 415 OZ). Více ikona souboruzde.

 
02.05.2012

Upozornění na splatnost poplatků

Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za komunální odpad, že termín splatnosti tohoto poplatku pro celý rok 2012 je podle platné obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 pouze do 31. května. Pokud platíte půlročně, splatnost 1. pololetí byla do 31. března 2012 a 2.  pololetí  je do konce září 2012.
Zároveň upozorňujeme chovatele psů, kteří ještě nesplnili svoji platební povinnost při úhradě místního poplatku ze psů, že termín splatnosti podle platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 je 31. březen příslušného roku.
Veškeré poplatky  jsou splatné v hotovosti v pokladně MěÚ Hodkovice nad Mohelkou, případně převodem na účet u České spořitelny, a. s.  - č. účtu 19-0984945399/0800 s variabilním symbolem
 -  pro poplatek za komunální odpad 1337 a číslo popisné.
 -  pro místní poplatek ze psů 1341

 
cez
18.04.2012

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Čtvrtek 26. 04. 2012 od 7:00 do 14:30 hodin - část ulice Liberecká a dolení Záskalí, v místě vylepení oznámení a od 8:00 do 15:30 hodin - ulice Mánesova, Sportovní, Luční, dolení část sídliště Podlesí, v místě vylepení oznámení; pátek 27. 04. 2012 od 7:00 do 14:30 hodin - část ulice Liberecká, Zahradní, Krátká, J. A. Komenského, Dlouhý kopec,Sportovní a část nám. T. G. Masaryka, v místě vylepení oznámení, od 7:30 do 15:00 hodin část ulice Rychnovská a Pražská, v místě vylepení oznámení a od 8:00 do 15:30 hodin - ulice Nádražní a Pelíkovická, v místě vylepení oznámení; středa 02. 05. 2012 do 7:00 do 14:30 hodin - ulice Duhová, Českodubská, lokalita nových rodinných domků, v místě vylepení oznámení. Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy /zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon, § 25, odst. 4, písm. d), bod 6)/. Děkujeme za pochopení.

 
12.04.2012

Do zahraničí budou moci cestovat od 27. června děti bez rozdílu věku jen s občankou nebo pasem

Konec platnosti zápisu dětí do cestovního dokladu – pasu rodičů, je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009. Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. června 2012. To znamená, že cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bude možné jen do 26. června 2012. Od 27. června 2012 budou děti moci cestovat do zahraničí POUZE se svým vlastním cestovním dokladem. Od tohoto data tedy musí mít každý občan ČR (včetně nejmenších dětí) při cestě do zahraničí svůj vlastní doklad totožnosti. V rámci Evropské unie stačí k překračování státních hranic občanský průkaz, mimo tuto zónu je třeba prokazovat totožnost cestovním pasem. Od 1. 1. 2012 je možnost vydat občanský průkaz i dětem (občanům ČR) mladším 15 let. Příslušným úřadem pro podání žádosti o vydání cestovního dokladu nebo občanského průkazu pro občany Hodkovic nad Mohelkou je Magistrát města Liberec. Více informací zde.

 
Den otevřených dveří
10.04.2012

Den otevřených dveří v Mateřské škole Hodkovice nad Mohelkou

Akce je určena pro rodiče, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do mateřské školy ve školním roce 2012/2013.

 
logo
10.04.2012

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou se koná ve středu 18. dubna 2012 od 18:00 hodin v Kulturním domě v Hodkovicích nad Mohelkou.

 
Bus Line
30.03.2012

Vyjádření ke stížnosti na místenkování linky 530190 z Hodkovic nad Mohelkou

Na základě stížnosti na nezbytnost místenkování spojů linky 530190 Jablonec nad Nisou - Praha z Hodkovic nad Mohelkou jsme obdrželi vyjádření společnosti BusLine a. s., dopravní oddělení, Semily. Z vyjádření mimo jiné vyplývá doporučení, aby cestující do Prahy, pro kterého je zásadní problém zajištění místenky, kontaktoval nejpozději 2 hodiny před odjezdem autobusu z Jablonce n. N. jablonecký dispečink na telefonním čísle 481 368 502  nebo 481 368 503. Dispečeři by měli v tu chvíli upozornit řidiče, že bude třeba i bez místenky v Hodkovicích n. M. stavět a řidič potom na místě prodá místenku. 

 
Pozvánka
26.03.2012

Pozvánka na otevření naučné školní expozice

Ve čtvrtek 29. března 2012 od 14.00 do 18.00 hodin bude otevřena naučá expozice, která vznikla v naší základní škole  v rámci projektu TOP 6KLIKO. Celá výstava se skládá ze tří tématických celků, které jsou nazvány: "Pohled do historie nás inspiruje", "Na spojnici Ještědu a Českého ráje" a "Procházka Prahou".

 
Finanční úřad
21.03.2012

Informace k placení daně z nemovitostí v roce 2012

Hromadné předpisné seznamy, vydané finančními úřady, budou zpřístupněny v jednotné lhůtě od 16. dubna do 16. května 2012, přičemž na kterémkoli finačním úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadných předpisných seznamů vydaných i ostatními finančními úřady v České republice. Složenky pro platby daně z nemovitostí obdrží poplatníci postupně v období od 15. dubna do poloviny května. Bližší informace k placení daně z nemovitostí naleznete v přiloženém letáku.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 170 171 172 173 174 175 176 starší
load