Úvodní strana

Aktuality

Zdravotní středisko Hodkovice nad Mohelkou (2), autor: Pavel Kadlec
31.08.2021

Informace z ordinace MUDr. Kornouška

Ve čtvrtek 2. září a v pátek 3 září 2021 MUDr. Kornoušek neordinuje. V ordinaci bude přítomna pouze zdravotní sestra.

 
Nohejbal
31.08.2021

Nohejbalové utkání

V pátek 3. září 2021 od 16:30 hodin se koná na antukových kurtech v Hodkovicích nad Mohelkou nohejbalové utkání v rámci přeboru Libereckého kraje mezi SK Hodkovice a Sokolem Ostašov. V případě nepříznivého počasí se bude hrát v hale. Srdečně zvou pořadatelé. 

 
Výstraha
30.08.2021

Zahájení topné sezóny

Vzhledem k chladnému počasí plánuje společnost Teplo Hodkovice n. M. s. r. o. v pondělí 30. srpna 2021 napouštět topné systémy jednotlivých objektů na sídlišti Podlesí. Pro zdárné zprovoznění topných okruhů je třeba, aby obyvatelé jednotlivých domů otevřeli zcela regulační ventily na svých radiátorech. U radiátorů v horních patrech bude nutné provést následné odvzdušnění.

 
kompostéry
25.08.2021

Nový kompostér na hřbitově

NA HŘBITOV umístí město nový kompostér k odkládání rostlinných zbytků a hlíny. Kompostér se bude nacházet v zadní části hřbitova a nahradí původní plochu pod kaštanem. Plastové ozdoby a květináče se třídí zvlášť do nádoby na plasty.


 
třídíme odpad
25.08.2021

Informace pro podnikatele

Právnické a podnikající fyzické osoby se mohou od 1.7.2021 zapojit po uzavření smlouvy s městem do obecního systému odpadového hospodářství. Zájemci se mohou hlásit na oddělení životního prostředí a památek Městského úřadu Hodkovice nad Mohelkou.  Ceník za varianty sběrných prostředků je uveden na druhé straně letáku. V současné době město umožňuje zapojení pouze s vybranými tříděnými odpady z nevýrobní činnosti (papír a lepenka, plasty vč. PET lahví, nápojové kartóny, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky, textil), odvoz a likvidaci komunálního a např. i biologického odpadu si zatím zajišťují firmy samy. Zapojit se mohou provozovny na území města Hodkovice nad Mohelkou. V případě zájmu o zapojení do obecního systému kontaktujte oddělení životního prostředí a památek MěÚ Hodkovice nad Mohelkou:
Ing. Dana Karmazínová
tel. 485 145 353, 485 145 354 
e-mail: karmazinova.dana@hodkovicenm.cz (dále jen „OŽP“). Postup je přibližně následující: ikona souboru...
 
Třídíme doma   logo
25.08.2021

Třídíme doma - dotazník

Občané Hodkovice se mohou stále do 15. září 2021 zapojit do vyplňování dotazníku, který se týká nového systému třídění odpadů. Dotazník je k vyzvednutí v budově radnice nebo lze vyplnit elektronicky prostřednictvím mobilního rozhlasu - viz odkaz níže.

 
SčVK
17.08.2021

Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení může dojít ve středu 18. srpna 2021 od 8:30 do 12:30 hodin k přerušení dodávky pitné vody v ulicích J. A. Komenského, Kostelní vrch a Zahradní (ikona souboruviz. seznam adresních míst). Více informací najdete ikona souboruzde.

 
Volby
16.08.2021

Informace pro voliče - výzva k ověření platnosti občanského průkazu

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech č. 269/2021 Sb., který oproti předchozímu zákonu již neumožňuje pro účel volebního práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzn. v době, kdy bude probíhat hlasování.

Krajský úřad Libereckého kraje vyzývá zejména voliče, kteří nejsou držiteli platného cestovního pasu, aby si ve svém občanském průkazu ověřili, zda před konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021, nedojde k uplynutí platnosti jejich občanského průkazu a případně v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) požádali kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (např. Liberec, Turnov, Jablonec nad Nisou atd.) o vydání nového občanského průkazu. Úplné znění této výzvy najdete zde.

 
Zdravotní středisko   bezbariérový vstup
11.08.2021

Všeobecný lékař s. r. o. - praktický lékař pro dospělé

Nadále platí, že MUDr. Kornoušek čtvrtky neordinuje. V pátek 20. srpna a 3. září 2021 nebude lékař rovněž přítomen,  v ordinaci bude přítomna pouze sestra. V akutních případech zastupuje MUDr. Eliška Macounová, Turnov, Žižkova 2047, tel.: 731 045 298.

*****

Od 14. června 2021 ordinuje lékař každý den s výjimkou čtvrtků, kdy je v ordinaci přítomna pouze sestra. 

*****

Bylo zahájeno očkování proti Covid-19 vakcínou Moderna. Termín očkování si můžete domluvit telefonicky nebo přímo v ordinaci u paní Morcové. 

 
novější1 2 3 4 5 6 7 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 154 starší