Úvodní strana

Aktuality

SčVK
08.03.2023

Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody dnes 8. března 2023 od 12:00 do 16:00 hodin  v Hodkovicích nad Mohelkou v části ulic J. A. Komenského, J. Hory a Liberecká - adresní místa viz příloha. Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno. 


 
Výstraha
07.03.2023

Velká oprava ulice J. A. Komenského začíná

Vážení rodiče, spoluobčané,

již tento týden budou zahájeny přípravné práce na rekonstrukci místní komunikace J. A. Komenského.

Nejprve bude provedena výměna vodovodu a části kanalizace – realizuje vlastník infrastruktury spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., následovat bude rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků – realizuje město Hodkovice nad Mohelkou.

S touto realizací se bude pojit velké množství omezení a částečných uzavírek, které se budou v čase proměňovat.

V přiložené mapě (viz. přílohy níže) je vyznačena první uzavírka, které bude zahájena v pondělí 13. března 2023.

Pro veškerou dopravu bude úplně uzavřena část ulice J. A. Komenského od ul. Liberecká k ulici J. Hory.

V uzavřené části ulice bude vymezen bezpečný koridor pro pěší, tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup dětí do základní školy a ostatních obyvatel této části města.

Velmi apeluji na všechny rodiče, především místní, nevozte děti do školy autem, respektujte dopravní omezení a pomozte nám zajistit hladký průběh této složité uzavírky.


Děkuji za pochopení a spolupráci.

Markéta Khauerová, starostka města

 


 
Zdravotní středisko   bezbariérový vstup
06.03.2023

Všeobecný lékař s. r. o. - praktický lékař pro dospělé

Ve středu 8. března, ve čtvrtek 9. března, ve středu 15. března a ve čtvrtek16. března 2023 MUDr, J. Kornoušek neordinuje. V ordinaci bude pouze sestra.

 
hodkovice znak
06.03.2023

Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 8. března 2023 od 17:30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 
Těšíme se na Vaši účast!

 
hodkovice znak
06.03.2023

Poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2023

Dotace se poskytují v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky jsou určeny na podporu konkrétní kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové aktivity a akce nebo na celoroční činnost žadatelů, kteří vykonávají společensky prospěšnou činnost na území města Hodkovice nad Mohelkou a přilehlých obcí. Dotaci je možno poskytnout na akce, nebo celoroční činnost, které se uskuteční v daném roce.Pravidla poskytování dotací z rozpočtu města pro aktuální rok schvaluje na svém zasedání Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou.Dotační komise pracuje ve složení:
Zbyněk Dostrašil - předseda komise
PhDr. Oldřich Čepelka
Naďa Burianová - tel. 725 417 186, e-mail: nada.burianova@hodkovicenm.cz

 
ZTRÁTY
02.03.2023

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ten, kdo najde ztracenou věc je povinen ji vydat vlastníkovi nebo oznámit nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího  odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. 

Jitka Veselá
sam. referent matriky a evidence obyvatel
odbor správní a sociální kontakt: 485 145 353, 485 145 354
mobil: 725 416 887

 
bm korid logo cmyk color
23.02.2023

Změna jízdních řádů autobusových linek

Dne 5. března 2023 dochází ke změně jízdních řádů autobusových linek. V přílohách najdete změněné jízdní řády a popis nejdůležitějších změn na Liberecku. Tyto jízdní řády naleznete také na IDOS.

 
lékárny
15.02.2023

Lékárna U Anděla Strážce

Lékárna U Anděla Strážce v Hodkovicích nad Mohelkou bude ve dnech 20. - 23. února 2023 uzavřena. V pátek 24 února 2023 bude otevřeno. 

 
Zdravotní středisko   bezbariérový vstup
10.02.2023

Všeobecný lékař s. r. o. - praktický lékař pro dospělé

Ve čtvrtek 16. února a v pátek 17. února 2023 MUDr. Kornoušek neordinuje, v ordinaci bude pouze sestra.

 
Buřín
10.02.2023

Víkendové lyžování na Buříně

Lyžařský oddíl sportovního klubu oznamuje svým příznivcům, že v sobotu 11. února 2023 bude v provozu vlek na Buříně. Provozní doba 9:00 – 16:00 hodin. Informace o nedělním provozu bude zveřejněna na webu www.burin.cz.

Přijďte si užít příznivé sněhové podmínky a lyžování za humny. SKOL


 
novější1 [...] 5 6 7 8 9 10 11 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 176 starší
load