Úvodní strana > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení

hodkovice znak

Rada města Hodkovice nad Mohelkou vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyč.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na funkci ředitele/ředitelky Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou.

Základní škola T. G. Masaryka je příspěvkovou organizací města Hodkovice nad Mohelkou.
Sídlo na adrese J. A. Komenského 467, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.

Bližší informace o škole lze získat na webové adrese www.zshodkovice.cz

Uchazeč/uchazečka musí splňovat tyto předpoklady:

 • kvalifikace pro výkon ředitele/ředitelky školy a přímou pedagogickou činnost dle § 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • znalost problematiky organizace a řízení ve školství, znalost příslušných předpisů
 • organizační, řídící a komunikační schopnosti

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/uchazečky
 • datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu, telefonní kontakt, emailová adresa
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis

Povinné přílohy přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis
 • písemnou koncepci řízení a rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran, včetně čestného prohlášení o vlastním autorství
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom vč.vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělávání)
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, vč. uvedení pracovního zařazení
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 3 měsíců)
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů

Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2021

Podání přihlášky:

 • lhůta pro podání přihlášek končí 8. března 2021 v 16:00 hodin
 • přihlášky mohou být podány osobně nebo poštou, a to písemně v uzavřené obálce s označením „KONKURZ – ZŠ Hodkovice – NEOTVÍRAT“
 • místem pro podání přihlášek je Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou, nám. T.G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Uchazeči, kteří splní výše uvedené předpoklady, budou pozváni k řízenému pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat bez zdůvodnění žádného z uchazečů a vyhlásit nové konkurzní řízení.

Kontaktní osoba:
Ing. Markéta Khauerová, tel. 724 180 084, khauerova.marketa@hodkovicenm.czIng. Markéta Khauerová
starostka města


ikona souboruOznámení o vyhlášení konkurzního řízení

Vytvořeno 4.2.2021 14:03:05 | přečteno 689x | irena.libalova
load