Úvodní strana > Aktuality
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 16. června 2021 od 17:30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 
Těšíme se na Vaši účast!


ikona souboruPozvánka

Program: 

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. ikona souboruRozpočtové opatření č. 3/2021
 4. Schválení účetní závěrky
  1. ikona souboru4 a) Účetní závěrka 2020.doc
  2. ikona souboru4 b) FIN k 31. 12. 2020.pdf
  3. ikona souboru4 c) Příloha k 31. 12. 2020.pdf
  4. ikona souboru4 d) Hlavní kniha.pdf
  5. ikona souboru4 e) VZZ k 31. 12. 2020.pdf
  6. ikona souboru4 f) Rozvaha k 31. 12. 2020.pdf
  7. ikona souboru4 g) Inventarizační zpráva 2020.pdf
 5. Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020
  1. ikona souboru5 a) Závěrečný účet 2020.pdf
  2. ikona souboru5 b) Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření 2020.pdf
  3. ikona souboru5 c) VZZ k 31. 12. 2020.pdf
  4. ikona souboru5 d) Rozvaha k 31. 12. 2020.pdf
  5. ikona souboru5 e) Příloha k 31. 12. 2020.pdf
  6. ikona souboru5 f) FIN k 31. 12. 2020.pdf
 6. Odpadové hospodářství
  1. ikona souboruSmlouva o zapojení podnikatelů do systému města
  2. ikona souboruCeník o zapojení podnikatelů do systému města
  3. ikona souboru1. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města
  4. ikona souboru2. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města
 7. Majetkoprávní záležitosti města
  1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - ČEZ Distribuce
   1. ikona souboru7 a)1. VB 01 město Hodkovice nad Mohelkou - návrh .doc
   2. ikona souboru7 a)2. Výpočet dle e-břemen město Hodkovice nad Mohelkou .pdf
   3. ikona souboru7 a)3. LB_Hodkovice_Montáž01_C.1.1_formát A1.pdf
   4. ikona souboru7 a)4. LB_Hodkovice_Montáž02_C.1.2_formát A1.pdf
  2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - ČEZ Distribuce (ELMOS Liberec)
   1. ikona souboru7 b)1. 4.a.4. SoBS VB - obec.docx
   2. ikona souboru7 b)2. SOBS - LB - Hodkovice.pdf
   3. ikona souboru7 b)3. 4.a.1. DPS_LB - Hodkovice.pdf
   4. ikona souboru7 b)4. 4.a.3. e - obec.pdf
  3. ikona souboru7 c) Žádost o koupi pozemků - SVJ Podlesí 545.pdf
  4. ikona souboru7 d) SVS smlouva o upravě vzájemných povinností - vodovod Lesní.pdf
  5. ikona souboru7 e) Žádost o odkoupení p. p. č. 3184 k. ú. HnM - D. an..pdf
  6. ikona souboru7 f) Žádost o odkoupení p. p. č. 3184 k. ú. HnM - H. a K. an.pdf
  7. ikona souboru7 g) Žádost o odkoupení p. p. č. 1305_7 k. ú. Pelíkovice - B. an.pdf
  8. ikona souboru7 h) Žádost o odkoupení p. p. č. 129 k. ú. Radoňovice.pdf
  9. ikona souboru7 i) Žádost o odkoupení p. p. č. 2914 k. ú. HnM - S. an.pdf
  10. ikona souboru7 j) Žádost o odkoupení p. p. č. 1686_3, 1688, 1685, 1687, 1689 k. ú. HnM - D. an.pdf
  11. ikona souboru7 k) Žádost o odkoupení p. p. č. 131 k. ú. Radoňovice.pdf
  12. ikona souboru7 kk) Žádost o odkoupení p. p. č. 131 k. ú. Radoňovice - A. an.pdf
  13. ikona souboru7 l) Žádost o prodej a pronájem p. p. č. 5 k. ú. Záskalí - C. an.pdf
 8. Žádost o změnu územního plánu
  1. ikona souboru8.1. Návrh na pořízení změny ÚP - K. an.pdf
  2. ikona souboru8.2. Karta_návrhu_65.doc
  3. ikona souboru8.3. Sdělení o zamítnutí návrhu - K. an.pdf
  4. ikona souboru8.4. Návrh usnesení Z.M. 4.21.doc
 9. Žádost o změnu územního plánu
  1. ikona souboru9.1. Návrh na změnu ÚP - M. an.pdf
  2. ikona souboru9.2. Karta návrhu 64.docx
  3. ikona souboru9.3. Sdělení o zamítnutí návrhu - M. an.pdf
  4. ikona souboru9.4. Návrh usnesení 64.doc
 10. Fotbalové hřiště za sídlištěm
  1. ikona souboru10.1. DOC_142.pdf
  2. ikona souboru10.2. Hodkovice_fotbal_2.pdf
  3. ikona souboru10.3. řez_A_A.pdf
  4. ikona souboru10.4. řez_B_B.pdf
 11. ikona souboruCeny města Hodkovice nad Mohelkou – nominace
 12. ČOV Jílové – Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce – Město, Lbc kraj, SVS a.s.
 13. ČOV Jílové – Smlouva o společném zadávání – Město, SVS a.s.
 14. Oprava střech KD – II. etapa – změnový list – dodatek č. 4 Smlouvy o dílo
  1. ikona souboru14.1. SOD - dodatek č. 4.doc
  2. ikona souboru14.2. ZL 3 k dodatku SOD Rekonstrukce střech KD Hodkovice n.M.-II.etapa.docx
  3. ikona souboru14.3. Příloha č. 3 pro ZL 3 Rekonstrukce střech KD Hodkovice n.M. II.etapa.pdf
  4. ikona souboru14.4. ZL č. 3- KD Hodkovice n.M.- Oprava střech II. Etapa.xlsx
  5. ikona souboru14.5. ZL č. 3 ZTI - Kult. dum, Sokolska 412, Hodkovice n.M. - oprava strech - II.xlsx
 15. ikona souboruZápis kontrolního výboru – dotace
 16. ikona souboruZměna usnesení č. 46/20
 17. ikona souboruTermíny jednání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou pro II. pololetí 2021
 18. Informace z RM
 19. Diskuse

Vytvořeno 9.6.2021 13:55:48 | přečteno 760x | irena.libalova
load