Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

100 let od založení Československa (Hodkovice - 1. část)

Před 100 lety, 28. října 1918, vznikla Československá republika. Tato událost se dotkla i Hodkovic, města, které mělo výraznou německou většinu. Události jsou zaznamenány v německy psané Pamětní knize Hodkovic nad Mohelkou a o 10 let později i v novinách Ještědský obzor. 

 

Pamětní kniha popisuje události v říjnu a listopadu 1918 následovně:

 

Říjen:

Úterý 1. V tomto měsíci následovaly v rychlém sledu události dějinného významu pro svět.

Pátek 4. Rakousko-Uhersko nabídlo presidentu Wilsonovi okamžité příměří a začátek mírových jednání na základě jeho „14 bodů“ a jeho pozdějších vyjádření.

Čeští poslanci opustili dnes natrvalo rakouský říšský sněm a přerušili všechny styky s Rakousko-Uherskem.

Pátek 11. Včera se objevilo několik českých pánů, někteří také odjinud, na radnici; žádali odstoupení pana starosty, změnu městské úřední řeči aj. V dnešním mimořádném zasedání městského zastupitelstva z tohoto důvodu bylo proti tomuto postupu protestováno a pan

Blaschka žádal opatření proti vměšování cizích osob do záležitostí města.

Pátek 18. Masaryk provolal ve Washingtonu nezávislost českého národa.

Wilson odpověděl na rakouskou nótu ze 4. t. m. odmítavě a poukázal na to, že Češi mají sami právo rozhodnout, chtějí – li nadále zůstat ve svazku dunajské monarchie.

Pondělí 28. V Praze byl provolán za velkého nadšení Čechů československý stát. Všude se vyvěšují československé vlajky, císařští orlové se všude sundávají a tvoří se Národní výbory.

 

Listopad:

Sobota 9. Dnes se objevují na radnici čeští zástupci a žádají vytvoření místního výboru, v němž by české obyvatelstvo města bylo zastoupeno tak, jak to odpovídá jeho počtu.

Neděle 10. Ve zdejší radnici byl přijat tento protokol k zajištění národnostního smíru ve městě:

Protokol napsaný 10. listopadu 1918 na hodkovické radnici za přítomnosti níže podepsaných:

 1. Zastoupení města k zajištění národnostního smíru v Hodkovicích.

 2. Členové zastupitelstva města Hodkovic, zástupci českého obyvatelstva a zástupci Národního výboru v Praze ustanovili následující podmínky národnostního porozumění:

  a) Město spravuje správní komise, složená ze 7 členů německé a 4 členů české národnosti.
  b) Hospodářská rada města Hodkovic je složena ve stejném poměru
  c) Zástupci Národního výboru v Praze ujišťují, že zajistí městu Hodkovicům dovoz potravin a umožní nákup v českých krajích.
  d) Zástupci města Hodkovic se čestným slovem zavazují, že budou tyto dohody věrně platit.
  e) Tato opatření platí až do nových obecních voleb.
  f) Ve všech záležitostech týkajících se národnostních a školních poměrů bude rozhodovat 2/3 většina.

Průža m.p., 1. místopředseda Nár. výboru v Turnově

Frant. Košek m.p.

Franz Ölkrug m.p., zapisovatel

Fr. Pfeifer m.p.

Adolf Kirchhof m.p., starosta

Jos. Železný m.p.

Albin Peukert m.p.

Jan Hrdlička m.p.

 

Dnes se také konalo velké české shromáždění na zdejším tržišti. Bylo přítomno mnoho Sokolů a mnoho Čechů z okolí. Na radnici byla vyvěšena československá vlajka. Po shromáždění táhli účastníci v sevřeném průvodu městem. V Besedě bylo umístěno 70 mužů čsl. vojska se 4 strojními puškami.

Pondělí 11. Dnes končí působnost městského zastupitelstva, na jeho místo nastupuje místní výbor. V něm jsou z německé strany zastoupeni pánové Adolf Kirchhof, Albin Peukert, ředitel Franz K. Ölkrug, Adolf Weiss, Franz Wander, Anton Wilde a Josef Klinger, z české strany pánové Frant. Košek, Josef Železný, Frant. Pfeifer a Štěpán Řezáč.

Úterý 12. První zasedání místního výboru. Pan starosta Adolf Kirchhof byl zvolen předsedou všech oddělení. Do předsednictva byli dále zvoleni pánové Albin Peukert a Frant. Pfeifer, do školské komise pánové Franz K. Ölkrug, nadučitel Frant. Košek, Anton Wilde, Adolf Weiss, Štěpán Řezáč, do hospodářské rady pánové Josef Železný, Franz Wander a Josef Klinger.

Bylo rozhodnuto sdělovat všechna veřejná oznámení v německé a české řeči.

---

V časopisu Ještědský obzor vyšly dva články k 10 letům Československa. Oba jsou psány jako vzpomínky účastníků, i když jsou bez podpisu.

Článek je ponechán tak, jak byl napsán v novinách.

 

Vzpomínky.

Tyto dny bude tomu právě 10 let, kdy i k nám do Hodkovic vnikl první záblesk červánků našeho osvobození a první ozvěna velkých dnů, jež se odehrály v Praze dne 28. října 1918.

Bylo to první neděli po převratu, kdy byla u nás svolána první veřejná schůze, na níž nyní již zemřelý řídící učitel Hrdlička z Petrašovic referoval o oněch velkých posledních událostech a podávaly se informace, kterých bylo třeba pro nejbližší budoucnost. Sál v Besedě byl tehdy přímo nabit a přišli i lidé, kteří dříve nikdy do české společnosti v naší menšině nepřišli.

A nebyla to snad jen zvědavost anebo stísněnost, která tyto lidi do schůze přivedla, neboť

bylo to namnoze i sebepoznání třeba, že později někteří zase, když jim otrnulo, toto sebepoznání zapřeli. Byly to chvíle uchvacující, když ku konci schůze dostavili se první naši vojáci dobrovolníci se zástupci národního výboru z Turnova, kteří se u nás zastavili na svém zpátečním pochodu z Č. Dubu, kde toho dne sesadili staré obecní zastupitelstvo a dosadili

správní komisi-toto byl jeden z prvních zákroků nejen na celém našem severu, ale snad i v celé nynější naší republice vůbec, proti německému a výsadnímu nadpráví v obcích-a nám

podali informace a pokyny též i pro náš postup v tomto samém směru v Hodkovicích a bylo též skutečně dle toho příští neděli tehdy postupováno, o čemž jest však nutno vzpomenouti, článkem samostatným. Byla tehdy jednota v myšlení a též dobrá vůle, neboť trpěli jsme všichni v naší menšině a to sbližovalo. Nutno však poznamenati, že lidé tehdy vedoucí byli též rozumní a dbali zodpovědnosti. Bylo slyšeti dosti dlouho u nás v místě ozvěnu tohoto souladu a dalo později dosti práce zlým lidem, než rozvrátili to, co nám přinesl 28. říjen v r. 1918, ale to nejsou vzpomínky již milé. 

 

(pokračování v příštím čísle)

 

František Nejedlo

Spolek rodáků a přátel Hodkovic


Vytvořeno 10.9.2018 14:40:50 | přečteno 439x | irena.libalova
load