Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

110 let osvětlení v Hodkovicích

nabídka lamp

110 let uplynulo od chvíle, kdy se po Hodkovicích rozzářila okna, a rozeběhlo se několik elektrických strojů díky rozvodu elektrické sítě po městě. Co však předcházelo tomu, aby si občané Hodkovic mohli doma rozsvítit světla?

Pan Tomeš v překladech uvádí doslova toto:

Městské osvětlení bylo naprosto nedostatečné a přitom velice potřebné! Hlavní silnice a náměstí byly jen slabě osvětleny olejovými lampami. Vzdálenější uličky neměly osvětlovací tělesa vůbec. Docházelo tak k nočním vloupáním. K tomu ještě přispívala skutečnost, že všechny hotovosti peněžní, úspory apod., které dnes ukládáme do bank, spořitelen, záložen - byly uschovány v různých místech, v bytě, v postelích, v prádle i šatech, ve střeše i sklepě. A to byl cíl početně silných přepadových a zlodějských tlup, které zvláště řádily roku 1850. Tyto tlupy prováděly plánovaná vloupání v počtu 30-40 osob. Obětí vloupání se stal i na samotě stojící "Nový mlýn". Tehdy mlynář, jeho žena, matka a mlýnští zaměstnanci byli svázáni a týráni. Bandité měli krumpáče, páčidla, střelné zbraně a další zlodějské nářadí. Jedině služebné děvče se zachránilo před trýzněním, neboť se schovalo do moučnice, která zůstala ušetřena. Krátce poté byl oloupen i mlynář z Luckého mlýna. Tam také řádila velká zlodějská banda.  Podobných událostí bylo hodně, lidem to působilo starosti.

Teprve roku 1858 dostaly Hodkovice četnickou stanici, čímž byla zajištěna větší bezpečnost.  Nastalo také zlepšení osvětlení ve městě. Od roku 1886 mělo město osvětlení petrolejové. Obyvatelé užívali k osvětlení petrolejové lampy nebo svíčky. Roku 1903 byla založena elektrická přespolní centrála pro okres Liberec se sídlem v Liberci. I město Hodkovice se mělo stát odběratelem elektrického proudu, ale nedošlo k tomu pro potíže veřejnosti a plánovaný podnik se nezdařil. Mnoho námahy stálo město, aby přimělo akciovou pivovarskou společnost v Hodkovicích k tomu, aby rozšířila vlastní elektrárnu a zvětšila ji nejen pro vlastní podnik, nýbrž aby mohla vydatnou předávkou elektrického proudu zásobit město a jeho obyvatele. Roku 1909 byla započata práce, došlo k dohodě s pivovarem. Městské osvětlení si vyžádalo 95 žárovek pětadvaceti-svíčkových, na náměstí byla uhlíková lampa o 600 svíčkách, obytné osvětlení 1200 žárovek a 8 elektromotorů o 5 koňských silách. Délka drátovodu 30000 metrů. Celý projekt převzala firma Siemens-Schuckert. Bytovou elektroinstalaci závod Ing. Artur Lubken, Teplice-Šenov.

O elektrifikaci Hodkovic jsou zachovány materiály v obecní kronice, v novinách Reichenberger Zeitung a také korespondence mezi Městským úřadem v Hodkovicích a elektro firmami, které prováděly či nabízely práce spojené se zavedením elektřiny po Hodkovicích (viz obrázky).

V městské kronice se píše u roku 1903, že dne 30. ledna bylo usneseno dát do Hodkovic zavést elektrické osvětlení a připojit se ke společnosti pro rozvod elektřiny v zemi.

Aby byl povzbuzen zájem veřejnosti o elektrické osvětlení, měl 15. února v hotelu "U Arcivévody Štěpána" dobře navštívenou veřejnou přednášku inženýr Weishofer z Vídně.

23. února pak bylo ve veřejném zasedání městského zastupitelstva rozhodnuto předběžně přihlásit u zemské elektrické centrály 51 městských lamp, dále 84 přípojek se 442 svítidly a 3 přípojky pro motorový provoz. Záruka pro odběr proudu platí jen 2 roky. Současně bylo povoleno dát 5000 korun na instalaci městského osvětlení. Tento podnik se však nezdařil, a tak si musely Hodkovice počkat až do roku 1909.

Zde kronika uvádí, že se prostřednictvím barona von Liebiga vynořuje projekt na elektrické osvětlení města, přičemž by elektrickou energii dodával zdejší pivovar, město by vybudovalo síť. V tomto případě by náklady na rozvod činily 35000 korun, zatímco s vlastní elektrárnou by to přišlo na 75000 korun. Už ve schůzi městského zastupitelstva 23. 7. je rozhodnuto uzavřít se zdejším pivovarem smlouvu na odběr elektrické energie předběžně na 5 let pro veřejné a soukromé osvětlení a elektrický pohon malých dílen. Stavbu vedení bylo rozhodnuto zadat firmě Siemens-Schuckert Werke z Vídně a potřebný kapitál 42000 korun si vypůjčit ze zdejší spořitelny se zárukou městských realit. Vedení má být hotovo do 1. 10., domovní přípojky budou zavedeny až k nájemcům bez rozdílu na obecní náklady. Ve věci dodávání elektrického proudu byla se zdejším pivovarem uzavřena smlouva, podle níž bude obec platit ročně paušál 2200 korun za veřejné osvětlení cca 92 lampami a jednou obloukovkou do maximální spotřeby 9000 kilowatthodin.

2. prosince 1909 bylo dohotoveno elektrické osvětlení a toho dne se poprvé svítilo.

Do května 1910 je připojeno celkem 129 domů se 164 stranami a 1130 žárovkami a 7 motory.

Protože městská policejní stráž špatně vypínala a zapínala elektrické osvětlení, bylo pořízeno samočinné zapínání a vypínání.

V roku 1911 je rozhodnuto, že obec, která chce rozšířit počet domovních přípojek na elektrické osvětlení, zaplatí 50% nákladů těm majitelům domů, kteří se nechají připojit na síť, a přípojka nepřekročí vzdálenost 20 metrů. Správa c. k. severozápadní dráhy svolila, že bude městu platit roční paušál za osvětlení Nádražní ulice. Síť byla tedy dovedena začátkem roku až k nádraží a bylo tam postaveno 7 svítidel.

Rád bych poděkoval V. Zajíčkovi za poskytnutí informací od pana Tomeše.


František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic


110 let osvětlení v Hodkovicích

5 8 1909

5 8 1909

 
16 12 1909

16 12 1909

 
pohřebnictví  Odbor kultury, památkové péče a cestovního ru url

pohřebnictví Odbor kultury, památkové péče a cestovního ru url

 
nabídka lamp

nabídka lamp

 
 
Vytvořeno 13.1.2020 8:37:56 | přečteno 400x | irena.libalova
load