Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Hlášení městského rozhlasu aneb co se také hlásilo před pětapadesáti léty

Když se z městského rozhlasu ozve hudba, předznamenává to hlášení k aktuálním událostem nebo třeba upozornění na události, které se stanou v blízké době.Několik hlášení, která bylo možno slyšet z městského rozhlasu v Hodkovicích před 55 lety, je rozděleno do několika témat.

Výzvy, upozornění, varování….

Pro styk se stranami má MNV určeny úřední hodiny, které však většina občanů nedodržuje. Upozorňujeme proto, že úřední dny pro strany jsou v úterý od 7 do 12 hodiny a od 13 do 17 hodiny, ve čtvrtek jsou úřední hodiny stejné jako v úterý, v sobotu jsou úřední hodiny od 7 do 12 hodin. Ostatní dny jsou určeny pro zpracovávání veškeré úřední agendy. Žádáme proto občany, aby přicházeli na MNV pouze v úřední dny. Je nutné, aby občané využívali k návštěvě MNV těch dnů, kdy jsou prodloužené úřední hodiny, tj. v úterý a ve čtvrtek do 17 hodiny.

*****

Je trapné, že musíme v našich relacích stále připomínat některým našim občanům, že nemají na ulicích a náměstí odhazovat papíry a jiné odpadky. Členové národního výboru a většina občanů se stará o to, aby naše město bylo hezké a čisté, někteří však zase nevědí, jak se mají na ulicích chovat. Před několika léty byly velkým nákladem pořízeny odpadkové koše. Jsou však někteří, kteří tyto koše vůbec nevidí a odpadky hází tam, kam je napadne. Doufáme, že tato připomínka bude stačit a že MNV nebude muset sáhnout k pokutování všech těch nepořádných, kteří dělají našemu městu ostudu.

*****

Při kontrole daňových záznamů bylo zjištěno, že mnoho našich občanů nesplnilo ještě svoji daňovou povinnost. Jedná se hlavně o daň domovní a daň zemědělskou. Domovní daň měla být zaplacena již 15. května a na daň zemědělskou měla být splacena první splátka koncem března. Do konce července má býti daň zemědělská zaplacena z 50%. Upozorňuje ty, kteří dluží ještě daně, aby je ihned zaplatili, jelikož budou nuceni zaplatit z dlužných daní též penále.

*****

Již nedávno jsme ohlásili, že v obvodu našeho města byla podle rozhodnutí rady ONV vyhlášena kontumace psů. Podle kontumačních předpisů je zakázáno jakékoliv volné pobíhání psů bez náhubku. Pouze psi vedení na řemínku nemusí mít náhubek. Dále upozorňujeme, že všichni toulaví psi, kteří pobíhají volně po lesích a v polích, budou odstřeleni. Všichni držitelé psů, kteří nebudou dbát kontumačních předpisů, budou potrestáni peněžitou pokutou.

*****

Bylo zjištěno, že někteří naši občané vybírají vejce bažantů a koroptví a chytají mladou lovnou zvěř, jako mladé zajíce a koroptve, které si odnášejí domů, kde pravidelně hynou. Občané též odnášejí domů mladá srnčata, o nichž se domnívají, že jsou matkou opuštěna. MNV upozorňuje, že takovéto jednání je podle platných předpisů zakázáno. Najde-li někdo pernatou nebo srnčí zvěř, je povinné to oznámit některému členu myslivecké společnosti, který zařídí potřebné. Bude-li někdo přistižen, že odnáší domů zvěř, bude na pachatele učiněno trestní oznámení.

*****

Upozorňujeme řidiče motorových vozidel, kteří dosud nemají nový řidičský průkaz, aby se ihned přihlásili na MNV. Lhůta pro výměnu řidičských průkazů končí totiž koncem listopadu. Pro řidiče, kteří se do této lhůty přihlásí, bude v Hodkovicích uspořádán doškolovací kurs. Po tomto termínu budou staré průkazy prohlášeny za neplatné a každý, kdo bude chtít řídit motorové vozidlo, bude muset absolvovat autoškolu.

*****

Již několikrát jsme v našich vysíláních upozorňovali cyklisty, že jsou podle nové vyhlášky o silničním provozu povinni svá kola při jejich opuštění uzamknout. Jelikož si již mohl každý cyklista ke svému kolu opatřit zámek, neboť jsou v dostatečném množství na skladě v prodejně Jednoty, upozorňujeme, že tento předpis bude orgánem Veřejné bezpečnosti kontrolován a každý přestupek bude pokutován.

*****

Upozorňujeme majitele a správce domů, aby dbali na řádné sypání chodníků před svými domy, neboť jsou zodpovědni za to, aby se na náledí nestala nehoda a nedošlo ke zranění osob uklouznutím.

*****

Bolestí našeho města je stále nedostavěné koupaliště. V minulých dnech jsme poznali, jak postrádáme místo, kde bychom se mohli vykoupat a osvěžit se v horku. Útočištěm mládeže je v letních měsících Mohelka, která jim poskytuje možnost alespoň v menší míře využít vody ke koupání. Přeci však se u nás ještě najdou lidé, kteří i tuto radost naší mládeži znemožňují tím, že házejí do Mohelky všechny možné odpadky; rozbitými lahvemi počínaje a vnitřnostmi ze zabitých králíků konče. Pro takovéto jednání je těžko nalézt slova. Upozorňujeme proto všechny, kteří myslí, že tok Mohelky je smetištěm, že jak orgány Veřejné bezpečnosti, tak i hygienické služby budou stále sledovat dění okolo Mohelky. Ten, kdo bude přistižen, že odhazuje odpadky do potoka, bude pranýřován a mimo to bude na něj podáno trestní oznámení.

*****

Požárníci

V neděli 7. července se koná na fotbalovém hřišti v Hodkovicích celookresní soutěž požárních sborů libereckého okresu. Místní jednotě požární ochrany v Hodkovicích bylo svěřeno pořádání této soutěže za obětavou práci, kterou naši požárníci konají. Naše požární družstvo se zúčastní této soutěže jako vítěz soutěže okrskové, která se konala před měsícem na Proseči. Zítřejší den bude zahájen ráno v 7 hodin budíčkem dechové hudby, po něm následuje na hřišti nástup družstev, defilé a jednotlivé discipliny. Družstva budou soutěžit ve štafetě a v požárním útoku. Všechna družstva se již doma podrobila zkouškám teoretickým a my jsme rádi, že můžeme na naše požárníky prozradit, že v teoretické části soutěže získali plných 100% bodů. Je to tedy dobrý začátek a my věříme, že i v ostatních disciplinách si povedou dobře, zvláště když je jistě všichni občané našeho města přijdou povzbudit.

*****

Včera jsme v našem vysílání hovořili o hodkovických požárnících, kteří po vypětí při hašení požáru zvítězili v okresní soutěži. Členové požárního sboru neměli však ani včera klid. Byli voláni k zásahu do Hrádku nad Nisou k boji s lesním požárem. Je opravdu těžké ocenit jejich obětavost. Vidíme, že v hodkovických požárnících máme dobrou stráž našeho majetku a jsmejim za jejich práci vděčni.

*****

Hodkovické kino

Hodkovické kino uvádí dnes a zítra francouzský film Tereza Raquinová. Je to tragický příběh ženy, která se z vděčnosti ke své tetě vdá bez lásky za svého bratrance. Později se však zamiluje do přítele svého manžela. Při cestě vlakem vznikne spor mezi milencem a manželem Terezy, při níž nešťastnou náhodou je manžel vyhozen z vlaku. Film je umělecké dílo vysokých kvalit, které naše diváky jistě plně zaujme.

*****

Hodkovické kino uvádí dnes japonský film Lovci krabů. Je to umělecké dílo o dramatickém vzbouření lovců krabů na lodi Hakkomaru v roce 1926, které bylo krutě potlačeno japonskými vojáky. Film odhaluje bezohlednost a surovost těch, kteří za nuznou mzdu najímají ubožáky pro nebezpečnou a namáhavou práci-lov krabů. Svědčí o odvaze japonských filmařů, kteří v Japonsku, kde dosud nebylo skončeno s otrokářskými metodami práce, proti nimž protestovali i lovci krabů lodi Hakkomaru, kritizují tyto poměry a oslavují padlé mučedníky.

*****

Hodkovické kino uvádí dnes film Spartakiáda. Je to česká celovečerní reportáž o hlavních dnech I. celostátní spartakiády. Je to třetí a závěrečný díl spartakiádního cyklu. V reportáži jsou zachycena hlavní masová vystoupení na strahovském stadionu i závody v lehkoatletických disciplinách a gymnastice, jichž se zúčastnili četní zahraniční sportovci.

*****

Hodkovické kino uvádí dnes a zítra sovětský barevný film Historie jedné lásky. Dva mladí lidé se na první pohled do sebe zamilují, vezmou se, vychovávají syna. Po létech se manželka přestane cítit v manželství šťastna, odejde od manžela a vrátí se k němu, teprve když ví, že se dal na novou cestu. Takováto dramata se odehrávala a odehrávají, avšak vždy za jiných historických podmínek. A ty v díle skutečně uměleckém vtiskují dramatu zvláštní ráz, který zbavuje ono téma staré schematičnosti a činí z něj téma vždy a znovu platné. Film Historie jedné lásky představuje nám sovětského člověka, který se nejen kolektivně raduje, ale má někdy i své intimní hoře. A tím nám jej činí nesmírně blízkým.Vždyť dramata na téma o lásce se nevyhýbají ani našim lidem.

*****

Hodkovické kino uvádí dnes a zítra sovětský film Hrdinové Šipky. Je to barevný film líčící události rusko-turecké války v roce 1877, kdy ruská armáda vstoupila na Balkán, aby osvobodila bulharský lid ze staletého tureckého otroctví. Film zachycuje historicky věrně čtyři hlavní etapy tohoto boje, bleskovou přepravu Rusů přes Dunaj, bitvu o Šipku, obléhání Plevna a přechod přes zasněžené balkánské hory. Vypráví o nadšení a obětavosti ruských a bulharských vojáků v bojích, v nichž se zrodilo a utužovalo věrné přátelství obou národů.

*****

Hodkovické kino uvádí dnes sovětský film Námořník Čižik, natočený podle povídky velkého ruského realistického spisovatele 19. století Stanjukoviče. Stanjukovič, sám námořní důstojník, prožil většinu svého života na moři. A životu na něm také zasvětil své nejlepší práce. Hlavním tématem povídky „Chůvička“, podle níž je natočen film Námořník Čižik, je velké duševní bohatství prostého námořníka a odvážného a čestného člověka.

*****

Hodkovické kino uvádí dnes západoněmecký film Žádný strach před velkými zvířaty. Je to vtipná veselohra, jejíž hlavní úlohu hraje známý herec a komik Heinz Rühmann. Jedná o úředníčkovi, který se snaží vyjít s každým v dobrém a jemuž se to však přes dobrou vůli nedaří. Nakonec zdědí po svém příbuzném-krotiteli skupinu lvů, kteří jej naučí zjednat si pořádek nejen doma, ale i v kanceláři, kde dosud nebyl oceněn, a že konečně získá ženu, kterou miluje.

*****

Sběr léčivých rostlin

Komise pro sběr léčivých rostlin při KNV v Liberci vyhlásila velkou slosovací soutěž, která má podpořit lidový sběr léčivých bylin. Hlavními cenami soutěže jsou motorové kolo Pionýr, fotoaparát, jízdní kolo a mnoho dalších hodnotných cen. Každý sběrač nebo kolektiv sběračů obdrží mimo běžnou výkupní cenu též vždy jednu výherní poukázku na tyto nasbírané rostliny:

  • za 20 dkg květů chrpy, hluchavky, trnky nebo hlohu,
  • za 1 kg květu pivoňky, lípy, slézu, jetele, arniky nebo natě průtržníku, lomikámene nebo listu černého rybízu,
  • za 3 kg květu bezu černého, listu podbělu, jitrocele, ostružiníku, borůvky, natě mařinky a rozrazilu,
  • za 5 kg natě třezalky, mateřídoušky, violky rolní /macešky/ nebo šípkových plodů.

Soutěž v kraji libereckém je dotována cenami v částce 7000 Kčs. Veřejný tah bude ve Státní spořitelně v Liberci dne 10. prosince t. r. Výherní listiny budou uveřejněny v tisku, ve všech lékárnách v kraji. Bližší podrobnosti o soutěži ve sběru léčivých bylin vám sdělí lékárna.  

*****

Velikou důležitost pro náš farmaceutický průmysl mají prázdné makovice, které jsou surovinou pro výrobu důležitých léčiv, jako jsou morfin, kodein a jiné alkaloidy. Je proto důležité, aby všichni pěstitelé věnovali péči dodávkám prázdných makovic. Jelikož však látky, které se získávají z makovic, jsou pouze v makovicích a nikoli ve stoncích, je nutné, aby makovice byly odevzdány se stonky dlouhými nejvýše 5 cm. Prázdné makovice vykupují prodejny Jednoty.

*****

A nyní vám poradíme, jak můžete vyhrát 25000 Kč. Mezi deset nejdůležitějších léků patří morfin, který je základem pro výrobu dalších důležitých léků, jako kodein, etylmorfin apod. Československý farmaceutický průmysl vyrábí morfin ze suchých prázdných makovic, které jsou vykupovány k tomuto účelu spotřebními družstvy za velmi výhodné ceny a mimo to za 10 kg odevzdaných makovic obdržíte jeden los. V celostátní loterii, kterou vypsal n. p. Slovakofarma, můžete pak vyhrát jednu z 500 cen. Hlavní výhra je 25000 Kč, další 10000 Kč a 5000 Kč. Odevzdáním prázdných makovic pomůžete též našemu farmaceutickému průmyslu a našemu hospodářství ušetříte cenné devizy.

*****

Státní a stranické návštěvy, volby, schůze

Oznamujeme našim občanům, že dnes dopoledne asi v 10 hod. bude projíždět naším městem president Vietnamské demokratické republiky Ho Či Min se svým doprovodem. Žádáme naše občany, aby přišli na náměstí a pozdravili našeho milého hosta. Ředitelství osmileté střední školy žádá všechny své žáky, aby se dostavili dnes v 10 hodin na náměstí pozdravit presidenta Ho Či Mina.

*****

Dnešní den je pro celý náš národ dnem slavnostním. Do hlavního města naší republiky přijíždí stranická a vládní delegace ze Sovětského svazu. Za několik minut vám budeme vysílat přímou reportáž z příjezdu delegace. Předem bychom vás však chtěli ještě požádat, abyste vyzdobili své příbytky vlajkami a obrazy. Děkujeme vám. A nyní přepínáme na pražskou stanici čs. rozhlasu, odkud uslyšíte přímou reportáž z příjezdu sovětské delegace do Prahy.

*****

Lid celé naší republiky žije tyto dny ve slavnostní náladě. Do naší vlasti přijela včera vzácná návštěva, delegace ze Sovětského svazu. Náš lid nadšeně uvítal milé hosty, neboť v nich zdraví bratrský sovětský lid. Naši občané vyjádří svoji radost nad příjezdem sovětské delegace tím, že vyvěsí na svých domech vlajky.

*****

Včera ohlásil čs. rozhlas zprávu o tom, že do naší republiky přijede na přátelskou návštěvu vládní a stranická delegace ze Sovětského svazu, vedená s. Bulgakinem a Chruščovem. Všechen náš lid naplnila tato zpráva nadšením, neboť s radostí přivítá v našem státě hosty nejvzácnější a nejmilejší, představitele bratrského sovětského lidu. Náš městský rozhlas může dnes našim občanům ohlásit zprávu ještě radostnější, že totiž sovětská delegace při návštěvě libereckého kraje bude projíždět též našim městem. Nemůžeme prozatím ještě ohlásit přesný termín, žádáme však všechny občany jménem národního výboru, aby se připravili na vřelé uvítání, aby si připravili vlajky a jiný materiál k ozdobení svých domů. Přejeme si, aby naši hosté viděli, jak vřele jsou u nás vítáni. Přesný termín průjezdu sovětské delegace ještě našim občanům včas oznámíme.

****

Dnes ve 20 hodin koná se v malém sále hotelu Praha veřejná schůze, na jejímž programu je referát o návštěvě sovětské stranické a vládní delegace v naší vlasti. Všechen náš lid se v těchto dnech raduje, že mohl přivítat vzácné hosty a milé přátele. Každého z nás však bude též zajímat, jaký význam má návštěva sovětské delegace u nás, co znamená věrné spojenectví se Sovětským svazem a jaký význam mají porady státníků tábora míru pro odvrácení války. Místní výbor KSČ zve proto všechny občany na tuto schůzi, která bude též výrazem naší lásky k Sovětskému svazu.

****

V celém našem státě probíhají v nynější době důležité akce. Jsou to volby do výborů žen. Naše ženy hrají důležitou úlohu v celém společenském životě. Jsou důležitými pomocnicemi v budování naší vlasti. Ženy pracují ve všech odvětvích našeho průmyslu, pracují v zemědělství, v distribuci i na vědeckých pracovištích. Jsou místa, kde se lépe osvědčily ženy než muži. Vidíme, že ženské i dětské lékařky dovedou pochopit lépe bolesti žen a matek, než lékaři muži. Důležitou roli hrají ženy též ve veřejné činnosti. Vždyť nedávno jsme viděli, kolik žen bylo zvoleno za členky národních výborů všech stupňů. Též v našem městě bude zvolen výbor žen, který bude zastupovat ženy našeho města a bude pomocníkem MNV v jeho práci. Aby mohly být projednány všechny otázky týkající se žen našeho města, koná se dnes večer ve 20 hodin v hotelu Praha schůze všech žen, na níž budou projednávány všechny důležité otázky. Zveme proto všechny ženy našeho města na tuto schůzi, aby zde přednesly své stížnosti a připomínky. Jen tak bude možno odstranit všechny bolesti, které naše ženy tíží.

*****

Oznámení matkám-voličkám!
Z iniciativy záv. organisace KSČ na Osmileté střední škole v Hodkovicích bude v den voleb 19. května organizován dozor nad dětmi matek-voliček, které své děti přivedou nebo přivezou před volební místnost. Soudružky vychovatelky a pěstounky z Družiny mládeže, mateřské školy a jeslí Vám, milé maminky, Vaše děti pohlídají, abyste mohly v klidu splnit svou volební povinnost. Na pomoc soudružkám se přihlásily i některé žákyně 7. a 8. tříd naší školy. Maminky, využijte této možnosti a odvolte si už dopoledne, i když třeba své děti nemáte doma komu svěřit. Právě pro Vás je tato služba zřízena. Tato služba bude před oběmi volebními místnostmi fungovat od 7 hod. ráno do 12 hod. v poledne.

*****

Na zakončení Měsíce československo-sovětského přátelství bude uspořádána v našem městě velká slavnostní estráda. Pořadatelé pro vás připravili bohatý program. Na estrádě vystoupí celkem tři soubory: umělci ze Severočeského divadla v Liberci za spoluúčinkování známého humoristického kouzelníka Vlasty Vaňka, pěvecké trio z Kohinooru v Rychnově u Jablonce a hudební soubor kapelníka Václava Koška.V pestrém pořadu se budou střídat zpěv, hudba, humorná vyprávění, taneční vložky, výstupy kouzelníka a to všechno jen převážně ve veselém rázu. Po programu bude pokračovat zábava při tanci. Estráda se koná již tuto sobotu - 15.prosince od 20 hodin v sále Osvětové besedy. Vstupné je pouze 5 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v závodě Autobrzdy, v Libereckém velkoobchodu, u místní odbočky SČSP a v prodejnách Jednoty. Zajistěte si je ve vlastním zájmu včas. Na shledanou tedy v sobotu v Osvětové besedě.

*****

Dnes večer o půl osmé hodině večerní koná se v sále hotelu Praha veřejné zasedání MNV. Zveme na tuto schůzi všechny občany, jelikož při této příležitosti bude vyhlášena radostná zpráva, která potěší všechny naše občany. Dovědí se totiž o usnesení vlády, které znamená další zvýšení úrovně našeho lidu. Nechceme však předbíhat, radíme však všem našim občanům, aby se na dnes dostavili na schůzi MNV do hotelu.

*****

Hlášení městského rozhlasu aneb co se také hlásilo před pětapadesáti léty.Různé

Již za několik málo dní se rozjásá celá Moskva radostnými zpěvy mladých lidí, účastníků VI. světového festivalu mládeže. I my pracující z našeho města posíláme vřelé pozdravy do velké země našich nejlepších přátel. Po třináct dnů ponesou naším státem tisíce pionýrů, svazáků i ostatních spoluobčanů vřelé pozdravy nejen naše, ale i pokrokové mládeže anglické, francouzské, švýcarské a rakouské. My na tuto slavnou cestu přejeme štafetě mnoho zdaru.

*****

Vážení občané!
Místní odbočka Svazu československo-sovětského přátelství v Hodkovicích pořádá dnes večer v hlavní budově osmiletky členskou besedu. Hlavním programem besedy je přednáška na téma „Sibiř, země budoucnosti“, která bude doplněna barevným filmem.Nádherná sibiřská příroda, velehorstva střední Asie, divoká tajga, rudné a uhelné oblasti Kazachstánu, subtropické kraje slunné Kirgizie, severní mořská cesta, nejbohatší světové loviště ryb v Ochotském moři, obrovské vodní i průmyslové stavby budou před vámi defilovat v krásné harmonii s lidským hrdinstvím, odvahou a neústupností v boji za dobývání země, která je bezesporu nejbohatší zemí světa, v boji se zemí, která se brání, ale neubrání vítěznému postupu nového člověka. Nenechte si ujít tuto příležitost, budete jistě spokojeni.

Srdečně Vás zve výbor Místní odbočky SČSP v Hodkovicích.

*****

Nový národní výbor si vzal za úkol dobudovat hodkovické koupaliště. Bylo rozhodnuto, že na něm budou pracovat čtyři stálí pracovníci. Přeci je však třeba, aby i naši občané v této práci pomohli. Dnes odpoledne je nutno pomoci při svážení kamenů na stavbu. Žádáme proto naše občany o pomoc při této práci. Kdo by chtěl asi 2 hodiny pomoci, nechť se dostaví odpoledne na koupaliště. Věříme, že naši občané národnímu výboru v jeho snaze pomohou.

*****

V poslední době se vzhled našeho městečka změnil k lepšímu. Bytový komunální podnik věnoval veliké částky na vnější úpravu domů. Fasády mnoha budov se zaskvěly novým nátěrem nebo novou omítkou. Ale nejen to. Dokonce i majitelé menších domků si vzali příklad z bytového komunálu a upravili v poslední době své domky tak, že jsou pěknou ozdobou města. Doufejme, že všichni ti, kteří se zasloužili úpravou svých domků o vzhled města, nejsou poslední a že brzy budou všechny rodinné domky upraveny tak, že se naše město bude skvít čistotou a že se nám tu bude všem líbit a budeme v našich Hodkovicích spokojeni.

*****

Přes veškeré snahy se dosud nepodařilo v Hodkovicích přivést naši mládež na správnou cestu a soustředit ji k tvořivé práci. Naše mládež utlouká svůj volný čas vysedáváním v hostincích nebo na lavičkách nebo se toulá bez cíle po ulicích. V poslední době jsme mohli konstatovat jedinou činnost, která ovšem mládeži čest nedělá. Loňského roku dal MNV opravit velkým nákladem lavičky. A naše mládež je ta, která se stará, aby byly co nejdříve rozbity. Jestliže již mladí lidé v Hodkovicích nemají zájem o žádnou tvůrčí práci, žádáme je, aby alespoň neničili to, co jejich starší občané svojí prací vytvořili.

*****

Hudební soubor Václava Koška pořádá dnes v sále hotelu Praha posvícenskou zábavu, na níž účinkuje zesílený taneční orchestr. Začátek je ve 20 hodin. V neděli 23. září bude v sále Osvětové besedy v Hodkovicích opakováno hudební pásmo ze skladeb Františka Kmocha, které bylo uvedeno s velikým úspěchem před 14 dny na Javorníku. Začátek pořadu je v 19 hodin. Po programu bude tanec při dechové hudbě až do půlnoci. Upozorňujeme, že dnešní posvícenská taneční zábava se koná v sále hotelu Praha, jelikož po výměně vedoucího bude hotel Praha otevřen již dnes od 17 hodin.

*****

Závodní výbor ROH Autobrzdy Hodkovice pořádá dnes 6. června v 16 hodin v sále Osvětové besedy veselé pásmo pro naše děti s názvem LETEM SVĚTEM NAŠIM DĚTEM!V pořadu vystoupí známý maňáskový soubor z Prahy.

*****

Dnešní den je významný pro naši mládež. Končí školní rok, doba práce a učení a nastávají prázdniny, dva měsíce volna. Pro většinu žáků je dnešek dnem radosti. Vždyť pěkné vysvědčení, které obdrží, je jim odměnou za jejich pilnou práci. A pro ty žáky, kteří nebyli tak pilní, jak měli být, znamená vysvědčení pobídku k tomu, aby věnovali více píle učení. Aby se naší mládeži šlo dnes pěkně do školy, zahrajeme jí na cestu několik veselých pochodů.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Vytvořeno 7.11.2012 8:39:47 | přečteno 3744x | irena.libalova
load