Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Mánevry domobrany v okolí Hodkovic roku 1903

Podpis arcivévody Rainera v Pamětní knize Osevního spolku

Na konci 19. a začátku 20. století probíhalo v okolí Hodkovic několik manévrů vojska a domobrany. V minulém čísle Kulturního kalendáře byla zmínka o manévrech domobrany v roce 1907, ale velké cvičení bylo i v roce 1903. Tentokrát se jich zúčastnil jiný člen císařské rodiny, totiž arcivévoda Rainer.

O manévrech v okolí Hodkovic se zmiňuje hodkovická kronika takto:

Při příležitosti inspekční cesty důstojníků štábu domobrany ve Vídni poctil město Hodkovice návštěvou 16. června jeho císařská Výsost arcivévoda Rainer s doprovodem.
Přijaly ho všechny spolky a celé městské zastupitelstvo, stojící k přivítání na Tržišti.
Tam byl také postaven stan. Jeho císařská Výsost přešla kolem celé fronty a oslovila různé pány. Zvlášť laskavě promluvila s panem starostou Adolfem Kirchhofem a poděkovala mu co nejsrdečněji za slavnostní uvítání. Zatímco pěvecký sbor zpíval píseň, podepsala se jeho císařská Výsost do městské pamětní knihy vyložené ve stanu a zanesla své jméno také do řady pamětních knih spolků. Nato následovala slavnostní tabule v hotelu „U arcivévody Štěpána“. Při hostině hrála plukovní kapela.
Téhož dne odpoledne odcestovala jeho císařská Výsost do Liberce.

Tolik hodkovická kronika.

Městská pamětní kniha s podpisem se nezachovala, ale arcivévoda Rainer se zapsal do pamětní knihy Osevního spolku, takže jeho podpis se v hodkovických archiváliích dochoval.
Arcivévoda Rainer byl vnukem císaře Leopolda II. a mezi léty 1872 – 1906 byl ve službách rakouské armády, kde dosáhl hodnosti vrchního velitele c. a k. zeměbrany.

Byl zastáncem vědy a umění. Od roku 1861 byl kurátorem císařské akademie věd a zároveň se stal jejím čestným členem. V roce 1863 začal působit v rakouském Uměleckoprůmyslovém muzeu jako jeho protektor a roku 1873 byl v komisi pro světovou výstavu jejím předsedou.

František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic                                                             


Vytvořeno 9.6.2020 10:12:36 | přečteno 243x | irena.libalova
load