Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Střípky z historie Hodkovic - Jak se dříve v našem městě žilo - roky 1931 - 1936

Rok 1931 

21. 8. Ing. geolog pan Etschel z Aše provedl prohlídku města i okolí Hodkovic, za účelem zjištění zdrojů pitné vody. Zjistil, že nejlevnější a nejvydatnější vodní zdroj je přímo před reservoárem vodojemu na obecní louce u Skalního údolí, voda může být využita 20 metrovým vrtem a automatickou vířivou pumpou. Vrt a čerpání se neprovedlo, akce by stála 60.000 Kč a město nemělo peníze. 

V Hodkovicích bylo koncem roku nahlášeno 435 nezaměstnaných. Kromě toho je ještě dalších 120 osob bez práce, ale ti se na zprostředkování práce nehlásí, stydí se za svůj úděl. Státní péče nestačí odstranit nouzi, městský úřad proto dne 4. 12. vyzval ty obyvatele, kteří mají práci, aby přispívali na lidi v nouzi a to řemeslníci a obchodníci jedním měsíčním platem, dělníci a zaměstnanci 1% z měsíčního příjmu a věcnými dary a rolníci svými výpěstky. Vybralo se 11.000 Kč. Obchodníci ale neslevují z vysokých cen a lidé nemají na nakupování peníze. Navíc stát oznámil od 1. 1. 1932 zvýšení jízdného na železnici, čímž ohrozil dojíždějící do zaměstnání mimo naše město, protože po zvýšení jízdného se muselo o to víc ušetřit na ošacení a jídle.

Rok 1932 

Dne 22. 3. se na náměstí konala vzpomínka k 100. výročí úmrtí velkého německého básníka Goetha. 10. 4. byl odhalen Goethův pomník v Městském lese. Odhalení se účastnila Thomasova kapela, v čele průvodu šla mládež. Bylo zde městské zastupitelstvo, spolek střelců a hasičů a dva pěvecké sbory z Hodkovic. 11. 7. byla uzavřena na 5 týdnů silnice z Hodkovic do Rychnova, protože se betonoval povrch silnice od ústí Nádražní ulice až k mlýnu na Rádle. V roce 1932 bylo v Československu evidováno 760.000 nezaměstnaných. Klesá prodej potravin a zboží všeobecně.  Už i státním zaměstnancům je snížen plat o 10% a nedostanou 13. plat. Ze středního stavu se stává chudina a původní chudina představuje velkou masu hladovějících. Obce a stát lidem poskytují nedostatečnou pomoc. Hrozí sociální nepokoje.

Rok 1933 

20. 1. předkládá Výbor nezaměstnaných v Hodkovicích starostovi svoje požadavky a to - vyplácet každému nezaměstnanému 30 Kč týdně a na každé dítě ještě týdně přídavek 10 Kč plus 1 Kč na mléko, dále je předložen požadavek, aby obec platila nezaměstnaným nájemné, obstarávala a platila jim uhlí a jednorázově poskytla každému nezaměstnanému 4500 Kč. Město slíbilo, že požadavky bude řešit. Na veřejná zasedání budou příště dostávat nezaměstnaní omezený počet vstupenek, protože se stalo, že na posledním zasedání zastupitelstva asi 60 nezaměstnaných rušilo zasedání svými nespokojenými výkřiky. V tomto roce byl nejvyšší počet nezaměstnaných v únoru, v Československu bylo již 920.182 nezaměstnaných. Po předchozím snížení platů státních zaměstnanců jsou následně sníženy i mzdy zaměstnanců u soukromníků. Obchodníci a řemeslníci ztrácejí další odbyt. Taková situace je ale i v jiných státech Evropy. Bohatí chtějí být ještě víc bohatí, jak jinak než na úkor chudých. Chudí volají po nové společnosti, ve které každý dostane práci a za ni i odpovídající plat. Zesiluje vliv jak pravicových, tak i levicových extremistů. Hrozivě posiluje zbrojní výroba. Bohatí potřebují nutně odbytiště pro své výrobky. V Německu začíná sílit nacionalismus, začíná rasová nesnášenlivost. Hitler slibuje práci a získává příznivce. Líbivé řeči vždy fanatizují davy lidí, lidé chtějí rychlé a jednoduché řešení, které jim pomůže z bídy. Získání nových trhů, statků, bohatství, atd., to jsou slova, která chtějí lidé slyšet. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou, kterou lidé opakují a nakonec jí i věří. Z bídy a krize nakonec začíná hrozit světový konflikt.

Rok 1934 

Dne 3. 6. byl založen Spolek pro výstavbu kostela, který si dal za úkol opravit náš kostel vně i uvnitř. Předsedou spolku se stal p. Konrad Nigrin. 20. prosince na zasedání městského zastupitelstva bylo mimo jiné, rozhodnuto o přejmenování náměstí, původně Tržiště, nyní Náměstí T. G. Masaryka, Poštovní ulice na Švehlovu, Růžové ulice na Tyršovu, České ulice na Smetanovu, Školní na Komenského a Skřivánčí na ul. Gustava Hubermanna. Okres Liberec je v souvislosti s vysokou nezaměstnaností prohlášen za nouzovou oblast a od státu dostal mimořádnou podporu 150.000 Kč. 28. 12. přinášejí Liberecké noviny zprávu, že zemský prezident Rakouska jmenoval plukovníka četnictva Oskara Maye (je to hodkovický rodák, pochází z domu č. 211) generálem četnictva. V tomto roce věnovalo město pozornost strádající školní mládeži a zajistilo pro děti podávání polévky v době polední přestávky, kromě toho bylo zprostředkováno poskytování obědů pro chudé v různých rodinách, celkem pro 143 dětí. Sbírka pro chudé děti přinesla celkem 1.152,45 Kč. Více než 100 dětí z Hodkovic, Č. Dubu, Jeřmanic, Jílového, Pelíkovic a Záskalí bylo obdarováno při vánoční besídce. Také obyvatelé našeho chudobince dostali díky dobré práci radního pro péči o chudé p. Richarda Zimmera mnoho darů, např. 17 hubertusových plášťů, 13 obleků, 27 párů kalhot, 14 párů bot, 7 párů punčoch, 15 pulovrů a mnoho dalších věcí. 25 Kč dostalo 9 osob žijících mimo místní chudobinec.

Rok 1935

Na svátek sv. Blažeje (3. 2.) strhla bouřka kříž s knoflíkem s věže kostela. Spolek pro obnovu kostela měl 700 členů a každý dával na obnovu 1Kč měsíčně. Prostředky jsou vyčerpány obnovou malé kostelní věže v r. 1934 a novým pokrytím střechy celého kostela (r. 1935). Kníže dr. Alain Rohan převzal na sebe veškeré náklady spojené s výstavbou nové věže kostela, počátkem května se začalo stavět, věž byla dokončena v červenci 1935. Tesařské práce prováděl stavitel Heinrich Schafer z Hodkovic, práce s mědí mistr klempířský Josef Kraus z Hodkovic a mistr klempířský Karl Maschke z Rádla. 26. 7. odpoledne byla na renovovanou velkou věž kostela posazena kopule s křížem. Do kopule byla uložena zatavená měděná schránka 35 cm dlouhá a 10 cm v průměru se současnou kovovou měnou, kovovými mincemi z roku 1845 a 1875 uloženými tam již dříve, 2 staré listiny, noviny Reichenberger Zeitung a Lidové listy a nová listina, napsaná na pergamenu učitelkou sl. Gertrudou Burde z Hodkovic.

2. 7. začala pracovat elektrická pumpa u vrtu u Arltů a do vodního reservoáru posílala 31 l vody za vteřinu. Původně se mělo vrtat před dnešním Skalním údolím směrem k Liberecké ulici na Záskalí, ale pánové Otto Michler z K. Varů, dr. Bruno Muller z Liberce, proutkař R. Sterlike z Rumburku, hledač vody zHille z Varnsdorfu pracující s kyvadlem a ing. Walter Hennig s polarizátorem, tito všichni označili místo u Arltů v hloubce 60 m za nejlepší. Mýlili se ve stanovení hloubky pramene. Hloubka studny je 116 metrů. Vrt v hloubce 36 m sice narazil na pramen, který dával 21 l/s, ale byla to voda minerální, kterou nebylo možné pouštět do veřejného vodovodu (sůl z vody by zanášela potrubí), proto se vrtalo hlouběji. V kronice se píše, že místo s minerálním zdrojem bylo vycementováno, existuje prý ale plán vrtu, ve kterém je toto místo zaznamenáno a pramen může být tedy kdykoliv snadno nalezen a otevřen.

Občané Hodkovic mají velkou bídu (nejvíc dopadá na děti), v obchodech je ale nadbytek zboží, na které nemají lidé peníze. 50 % školních dětí trpí podvýživou, pokles porodnosti je katastrofální. Průměrný plat dosud zaměstnaného dělníka je 120 Kč týdně, ale např. chleba stojí 2 Kč, máslo 20 Kč, cukr 6,40 Kč, hovězí maso 13 Kč, vepřové maso 15 Kč, pivo 3,20 Kč. Počet nezaměstnaných je vysoký. Už 6 let nepracuje ve městě továrna p. Blaschka, zaměstnávala 700 lidí, také pivovar je mimo provoz a to znamená pro město velký úbytek na daních. Není práce ani pro domácí dělníky, protože poklesl jablonecký export skleněného zboží a výroba je omezena. Nepracuje městská cihelna. Stavebnictví a řemesla krachují.

14. 12. v Lánech abdikoval p. prezident Masaryk, složil svůj úřad vzhledem ke svému stáří a nemoci. 18. 12. volilo národní shromáždění novou hlavu státu. Dr. Beneš získal ihned v 1. volbě 340 ze 440 odevzdaných hlasů, 76 hlasovacích lístků bylo prázdných. Nový prezident složil slib a pověřil p. Hodžu sestavením nové vlády.

Rok 1936

Dne 15. 1. schůzovali nezaměstnaní z Hodkovic ve Flanderkově hospodě a předali následně požadavky na radnici prostřednictvím své delegace. Žádali např. příděl dřeva, atd. Když bylo přislíbeno, že jejich požadavky budou splněny a mluvčí delegace to na náměstí oznámil davu, dav se klidně rozešel a zásah připravených četníků nebylo nutné provádět. 26. 9. v 19 hod. vysvětil okresní vikář, děkan z Ruprechtic, P. Josef Jahn znovu náš kostel po kompletní renovaci vnitřní části kostela. 27. 9. se po mnoha týdnech konala v 8 hod. německá mše, v 9 hod. česká a v 10,30 hod. slavnostní kázání a velká mše. Této církevní slavnosti se účastnil také patronátní pán farnosti, pan kníže dr. Alain Rohan, majitel panství a zámku Sychrov s rodinou, městské zastupitelstvo a Výbor spolku pro údržbu kostela. Posílený kostelní sbor pod vedením kapelníka Franze Thomase zahrál a zazpíval slavnostní mši D-dur od W. E. Horáka.  Spolek pro výstavbu a údržbu kostela provedl následující práce: opravu střechy, instaloval nový zvonek k pozdvihování, věž pro zvonek k pozdvihování opravil a pokryl ji mědí, opravil zpuchřelý krov, na který bylo potřeba 11 m3 dřeva, které bezplatně poskytl Alain Rohan, omítnutí východní strany věže, opravy základů věže a pokrytí věže měděným plechem, zajistil novou krytinu kostela, nové osvětlení, výměnu dvou poškozených oken, klempířské práce na okapech a úpravu části kůru. Během renovace vnitřku kostela se bohoslužby a církevní obřady konaly v kapli na Kalvárii.  Kostel je nyní v důstojném stavu, malby v presbytáři a figurální malby v ostatním prostoru kostela pocházejí od malíře Zappeho z Rychnova, ostatní práce jsou od mistrů Biehla, Fridricha, Hanzla a Webera. Veškeré práce byly provedeny podle předpisu památkového úřadu pod dozorem státního konzervátora dr. Gessnera. On a znalec obrazů p. Zitte prohlédli také olejové malby v kostele a zjistili, že se mezi nimi nacházejí dva obrazy od Fuhricha, z nichž každý měl v té době cenu 20.000 Kč. Osvětlení oltáře (570 žárovek) provedl p. Rudolf Appelt, postranních oltářů (po 336 žárovkách) pan Ernst Flanderka. Kostel má nyní 7 zasklených oken, z nichž 2 poslední (sv. Richard a sv. Josef) věnovali Výbor pro výstavbu a obnovu kostela a pí. A. Hechtová na paměť p. P. Richarda Immera, kdysi katechety německé školy v Hodkovicích. 5. 11. sejmul truhlář p. Konrad Nigrin z márnice věž, aby se předešlo jejímu zřícení. Spolek pro obnovu kostela požádal státní památkový úřad o podporu ve výši 150.000 Kč na obnovu této věže. V tomto roce prozkoumala Společnost pro výzkum prehistorie a ranné historie severních Čech se sídlem v Jablonci n. N. znovu hradiště na Raubířských skalách, (výzkum zde již byl prováděn v roce 1933) a potvrdila předpoklad, že v Hodkovicích stával dřevěný hrad.

30. 10. bylo na městském zastupitelstvu rozhodnuto o zákazu pouliční žebroty, která pohoršovala bohatší občany.  Město se tento zdroj příjmu nejchudších pokusí nahradit darem pro tzv. „chudinský fond“. Zastupitelstvo šlo ohledně žebrání hodně daleko i do tradic a zakázalo i pomlázku o velikonočním pondělí, rovněž zakázalo zpívání o Třech králích a chození s Mikulášem příslušníkům okolních obcí. Zdůvodněním zákazu bylo tvrzení, že do města chodí na koledu i občané z okolních obcí, a to si město nepřeje.

S využitím kroniky města sepsal


Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Vytvořeno 1.11.2013 9:52:19 | přečteno 2266x | irena.libalova
load