Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Střípky z historie Hodkovic - Jak se dříve v našem městě žilo

Před 200 lety v roce 1813

20. února 1811, vydal císař František I. tzv. finanční patent, kterým s účinností od 15. března nařizuje výměnu papírových bankovek v poměru 5:1. Tímto znehodnocením měny, označovaným jako rakouský státní bankrot, se stát zbavil velké části svých dluhů, ale mělo to těžké dopady na úspory středního stavu i šlechty a nastalo všeobecné velké zdražení. Bylo stále hůř. Rok 1813 začal velkým nedostatkem peněz, řemeslníci neměli práci a proto ani výdělky. Poplatek stíhal poplatek, lidé kvůli finančnímu patentu dělali dluhy, aby se svými rodinami nehladověli a udrželi se naživu. Ještě hůře bylo ve druhé polovině roku 1813, to již nebyly téměř žádné peníze, řemesla i obchod pomalu končí, v pohraničí není co jíst. Je hrozné množství žebráků, jsou exekuce dlužníků a do toho ještě vyšel nový zákon o živnostenské dani, kterému neutekl žádný živnostník ani obchodník.

Před 125 lety v roce 1888

V roce 1888 došlo v Hodkovicích k zákazu používání pitné vody pro živnostenské účely. Závody Ant. Muschak a Ferd. Schneuder zakoupili pozemky za nádražím pro stavbu nové cihelny. Počet obyvatel Hodkovic byl 3100. Z rozkazu okresního úřadu muselo město vysázet na hranicích města ovocné stromořadí. Úkol splnil tzv. okrašlovací spolek města, hodnota stromků byla 165 zlatých. 20. září bylo rozhodnuto, že výroční a dobytčí trhy budou pořádány od 1. 1. 1889 v režii města a budou pořízeny nové přenosné prodejní stánky v ceně 1000 zlatých. K zaplacení stánků dojde z pronájmu a navíc městská pokladna získá z trhů vysoké příjmy. Strana náměstí k lékárně byla vyhrazena pro látky, prádlo, záclony, šaty, boty a bačkory. Dále zde prodávali bednáři máselnice, škopky, putny, troky na koupání, putýnky, vařečky a kvedlíky, provazníci provazy a sedláři postroje na dobytek a koně. K dostání bylo i plno dobrot jako o pouti a to až do soumraku. Bylo možné koupit i porcelánové a kamenné nádobí, pekáče, hrnce. K dostání bylo i mnoho dalších věcí, jako hřebeny, obrazy, sadba, ovocné stromky, koláče, housky, koňské buřty, perník, atd. Dobytčí trh se konal nejdříve u německé školy a později na křižovatce. Pro zajímavost – v roce 1859 bylo v našem městě 400 koní, ale po využívání železnice začal jejich stav klesat a v roce 1890 byl pokles o 341 kusů.

Před 120 lety v roce 1893

V červnu se opakovaně na železniční trati nedaleko továrny utrhla skála o váze několika set metráků a zatarasila průjezd vlaků. Kamení bylo v délce 10 metrů a kolejiště bylo úplně rozbité. K neštěstí nedošlo, krátce před utržením skály odjel osobní vlak do Liberce. Nová úprava s posunutím kolejiště o 5 metrů dále od skály stála 10000 zlatých.

Před 110 lety v roce 1903

V tomto roce bylo v Hodkovicích 307 průmyslových a živnostenských oborů, 132 domácích dělníků a 174 polnohospodářských živností. Mnoho profesí nemohlo ale zajišťovat jejich provozovatelům slušnou životní existenci, vyučení řemeslníci začali k řemeslu i sedlačit. Roku 1897 byl založen z nařízení okresu Liberec, který k tomu účelu zakoupil i budovu v Hodkovicích, zaopatřovací ústav práce, který pomáhal lidem vyhledávat zaměstnání.  Zde byl zajišťován i pro vandrovníky, kteří šli do světa na zkušenou, nocleh se stravováním. Pocestný si zde ale musel také část stravy odpracovat, např. naštípat nebo pořezat dřevo, případně i jinak v domě vypomoci. Zvláště v  roce 1903 byl tento zaopatřovací ústav práce hojně využíván. V tomto roce bylo pocestným v Čechách rozdáno 706.646 obědů. Postupně se ukázalo, že jsou dva druhy tovaryšů. Jedna skupina opravdu hledala práci, ale ta druhá chtěla jenom procestovat svět a zaopatřovací ústav práce využívali někteří jako bezplatný hotel.

Před 90 lety v roce 1923

21. 1. 1923 dostal při výměně peněz občan Hodkovic za 100 Kč 100.000 marek. 26. 1. schválilo jednání zastupitelstva prodej parcel v přibližném rozsahu 5.000 sáhů za 6 Kč na stavbu 10 rodinných domků (Kolonie), kde ale nebyla zajištěna kanalizace. Elektřina a voda ano. Na ošacení dětí nezaměstnaných občanů město schválilo do fondu 500 Kč, to samé dává i místní spořitelna. 20. 3. bylo k odvodům na vojnu povoláno z Hodkovic 53 chlapců, pouze 2 byli odvedeni. 27. 4. schválilo městské zastupitelstvo podporu stavby silnice ze Slavíkova přes Citeře k českodubské silnici. 27. 7. v Německu pokračuje pokles hodnoty marky, za 30 Kč se nyní v Hodkovicích dostane 1 milión marek. 2. 9. dopoledne byla na hřbitově odhalena pamětní deska hodkovickým občanům padlým ve světové válce. Místní spolek veteránů nechal obnovit i vojenský památník z roku 1866, osadil zeď dvěma železnými kříži a umístil jména padlých na 2 velkých a 5 malých mramorových tabulích. 3. 9. se za 75 haléřů dostal 1 milión marek. 6. 9. byly na zasedání zastupitelstva stanoveny podmínky pro přestěhování pošty do budovy radnice a byl povolen příspěvek ve výši 30 % nákladů na vodovod v Citeřích s podmínkou, že obyvatelé Citeř budou platit vodné. 16. 9. se konaly v celé ČR volby, v Hodkovicích z 1599 odevzdaných hlasů získaly spojené německé strany 775 hlasů (15 mandátů), spojené české strany 378 hlasů (7 mandátů), němečtí a čeští komunisté 230 hlasů (4 mandáty), němečtí sociální demokraté 161 hlasů (3 mandáty) a čeští křesťanští sociálové 55 hlasů (1 mandát). 31. 10. bylo rozhodnuto o opravě Liberecké a Pražské ulice, aby byla práce pro nezaměstnané. Pro tento účel si město vzalo půjčku 20.000 Kč. 24. a 25. 10. se slavilo 45. výročí střelecké kapely, kterou vedl regenschori Franz Thomas. Kapela čítala 60 mužů a na počest kapelníka byl uspořádán koncert. 1. 12. je možné za 8 K získat 1 bilion marek. 11. 12. byl pochován bratr majitele továrny Maxe Blaschky pan Ludwig Blaschka, jeho tělo bylo převezeno z Ameriky a pochováno v Hodkovicích. 27. 12. zemřel továrník Max Blaschka ve věku 62 let. 1. 1. 1896 převzal továrnu spolu se starším bratrem Johanem od svého otce Konráda, který 4 roky poté zemřel. Po smrti Johana Blaschka v r. 1906 se stal Max Blaschka jediným majitelem.  Po jeho smrti přešel podnik na jeho synovce Hermana Blaschku do Č. Dubu. V době poklesu marky bylo výhodné jezdit do Německa, užívat si tam, nakoupit, trávit tam levnou dovolenou, atd. Němci si v té době nemohli ve svém státě koupit ani nejnutnější živobytí. Průmyslová krize u nás byla veliká, v březnu musela vláda podporovat 122.640 osob a bylo ve státě 36.000 nezaměstnaných. Lidé si naříkali na vysoké daně, např. důchodová daň byla 17,10, daň z příjmu 61,31, atd.

Před 85 lety v roce 1928

26. 8. slavil pan Franz Thomas padesáté výročí jako kapelník. Hudebníci jeho kapely mu předali jako dárek jeho portrét. Ve 14 hod. byl koncert kapely ve Skalním údolí. V říjnu bylo rozhodnuto o zachycení vody z pramenů na Javorníku do místního vodojemu. Město vydalo protest proti zdražení cukru a všech ostatních potravin a proti předpisu na výši vodného. Protest byl jednohlasně přijat na městském zastupitelstvu. 28. 10. došlo k vyvěšení vlajek na veřejných budovách u příležitosti 10. výročí založení republiky.  V Besedě byla slavnost a na prostranství za českou školou došlo k vysazení lip za účasti Sokolů. 1. 12. začala nová správní reforma, dosavadní správní komise v Liberci a Chrastavě přestávají existovat, rozpouští se i politická okresní správa Liberec, dříve okresní hejtmanství a zřizuje se místo toho okresní úřad. Továrna na vlněné zboží Blaschka a spol. zaměstnává asi třetinu původních zaměstnanců, od srpna zastavila barvírnu a apreturovnu. V roce 1914 byl počet dělníků 800, nyní 120 a pracuje se pouze 5 dní v týdnu.

Před 80 lety v roce 1933

Musela se řešit velká nezaměstnanost a z ní pramenící bída, proto bylo rozhodnuto o obnovení části okresní silnice z Hodkovic k mlýnu na Rádle, aby bylo několik pracovních příležitostí. Česká záložna věnovala 500 Kč pro nezaměstnané. Městské zastupitelstvo v únoru rozhodlo o zaslání petice vládě s požadavkem, aby každý nezaměstnaný dostával od vlády 30 Kč týdně a pro každé své dítě ještě dalších 10 Kč a 1 Kč na mléko každý den. 19. 2. se konal závod na lyžích v běhu a ve skoku. Běh začal v 11 hod u Obřího sudu, ve 14 hodin začal na Kostelním vrchu skok na novém můstku. Při skocích bylo dosaženo 23 m, nejlepší byli  Prádek z Vesce, Hollman z Pulečného, Neuman z Jeřmanic. Žák Janda z  Hodkovic skočil 18,5 m. 27. 2. se konalo „Hladové komité Hodkovic“ a předneslo požadavky na okamžité zahájení nouzových prací, jako je úprava cesty k cihelně, regulace Mohelky, atd., dále zvýšení potravinových lístků pro nezaměstnané, a to na 4 ks pro svobodného, 5 ks pro ženatého a 1 lístek pro každé dítě týdně, dále 10 kg žitné mouky na osobu, 50 q uhlí na zimu, dále se žádalo od Rohana, aby dal každému nezaměstnanému 0,5 m3 dřeva a od státu placení nájemného. Byl vznesen požadavek na okamžité zastavení exekucí sedláků, malých řemeslníků, domácích pracovníků a dělníků, škrtnutí všech nezaplacených daní všem, kteří nemají roční příjem vyšší než 16000 Kč. Řemeslníky byl vznesen požadavek na osvobození daně z obratu. Protestovalo se proti propouštění a nízkým mzdám. Dále se protestovalo proti národnostnímu štvaní a byla přednesena žádost o zajištění národnostní a sociální svobody.  Podepsán za „Hladový komitét“ Wilhelm Koták. Požadavky byly předány na radnici a přeposlány vládě. 28. 2. se konal tradiční masopustní maškarní ples. 30. 3. se v Liberci konaly odvody ročníků 1910 - 12, ze 42 našich rekrutů bylo jen 7 uznáno schopnými služby. 9. 3. byla Hodkovicím udělena mimořádná podpora ministerstvem pro nezaměstnané ve výši 1600 Kč a výnosem okresního úřadu jsou zakázány akční výbory nezaměstnaných, protože nemají zákonný podklad. Hodkovická spořitelna věnuje městu pro nouzové práce 25000 Kč a odkládá splácení půjček městu. Je usneseno pořádat jen květnový, Prokopský a Martinský trh a květnový přeložit na den Nanebevstoupení Páně.  Občané nemají peníze. 9. 5. město souhlasí s žádostí p. Riedla na pronájem Červeného lomu, ale jen za podmínek, že se tady bude lámat pouze do odvolání a že obci předloží souhlas živnostenského úřadu, pojistí dělníky proti úrazu a nemoci a bude zaměstnávat pouze dělníky z Hodkovic. 3. 10. je velký nedostatek vody, vodovod je otevřen pouze v době 6 - 8 hod. 31. 12. vyšel článek v „Reichenberger Zeitung“ o vykopávkách „Spolku pro výzkum prehistorie a počátků severních Čech se sídlem v Jablonci“ u Raubířských skal.  Byly nalezeny kulturní vrstvy a úlomky hliněných nádob z doby konce římského císařství a z doby hradištní a z pozdního středověku.

Před 75 lety v roce 1938

Od února dostává 14 potřebných dětí obecné a měšťanské školy čtyřikrát v týdnu úplný oběd zdarma. Ve městě je zakázáno žebrání a podomní obchod proto, že je takto možné zabránit zavlečení slintavky a kulhavky. 22. 3. se konal cikánský pohřeb. Jednaosmdesátiletého obchodníka s koňmi Josefa Bernharda.  Na náměstí, v ulicích a na hřbitově stálo 3000 diváků a četnictvo (9 mužů). Od 15. 5. staví na našem nádraží pouze 2 rychlíky, a to do Prahy v 6,21 a z Prahy ve 21,04. 21. 5. povolal ministr národní obrany na mimořádné cvičení záložáky. Z Hodkovic bylo povoláno 20 mužů, narukovat museli do 6 hodin. 22. 5. se konají obecní volby a jsou úspěchem SdP Konráda Henleina. 29. 5. byl slavnostně odhalen pomník T. G. M., postaven byl 18. 5. a byl střežen českými střelci a národní gardou. Slavnosti odhalení se zúčastnilo asi 5000 lidí. 4. 8 přijel do Prahy lord Walter Runciman, vyslaný britskou vládou jako pozorovatel a zprostředkovatel při řešení národnostních otázek v Československu. 5. 8. byla zjištěna slintavka a kulhavka v Pelíkovicích, z tohoto důvodu došlo k vyhlášení uzavřené oblasti pro obce Pelíkovice, Radoňovice, Jeřmanice, Záskalí a Hodkovice. 14. 9. prohlásil K. Henlein, že v roce 1919 byli Němci proti své vůli nuceně začleněni do českého státu a Němci touží se dostat zpět domů, do Říše, „Bůh žehnej nám a našemu spravedlivému boji!“ To křičel Henlein. 18. 9. bylo proti K. Henleinovi započato řízení podle zákona na ochranu státu a byly zakázány SdP  a KdP (Karpatskoněmecká strana).  21. 9. oznámil pražský rozhlas, že vláda na nátlak západních mocností přistoupila na anglicko-francouzské návrhy, spočívající na revizi hranic Československé republiky. 24. 9. mělnický vysílač oznámil, že vláda čsl. nařídila všeobecnou mobilizaci do věku 40 let. Československo nakonec muselo přijmout mnichovské podmínky, protože to francouzská a anglická vláda doporučily s tím, že se musí vše řešit mírovou cestou a uložily naší vládě splnit veškeré podmínky ze strany německé strany. 8. 10. přijelo do Hodkovic německé vojsko na náměstí a většina obyvatel města vojsko vítala a oslavovala. 9. 10. bylo náměstí přejmenováno na „Náměstí Adolfa Hitlera“. 11. 10. byl zahalen pomník T. G. M. a byl ozdoben hákovými kříži. 30. 11. po sčítání lidu bylo konstatováno, že v Hodkovicích žije 1512 Němců a 576 Čechů, ve srovnání s rokem 1930 se odstěhovalo 392 Čechů, tedy asi 40% Čechů. Pro zajímavost uvádím počty obyvatel Hodkovic v rozdělení podle národností v jednotlivých letech. 

V roce  Němci  Češi  Celkem

1900 2775 381 3156

1910 2530 492 3022

1920 1657 923 2581  (1 Polka) Němci

1930 1472 961 2444

1938 1512 576 2088  (11 jiných národností) 

Pro zajímavost

1991 21 2466 2573  ( 86 jiných národností)

Z kronik města

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Vytvořeno 8.7.2013 16:03:41 | přečteno 2511x | irena.libalova
load