Úvodní strana > Město > Historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Střípky z historie města

Kronika města

V latinských textech Hodcouicz, Libenow; v německých Liebenau.

Územím dnešních Hodkovic procházely již v dávných dobách obchodní stezky z Lužice do vnitrozemí a dále pak na jih přes Prahu. Na místě, kde se obě cesty spojovaly vznikla osada, která se stala hospodářským centrem v panství Frýdštejnského. O tomto faktu svědčí i dochované zápisy v knihách papežských desátků, kde je z r. 1352 zmínka o Hodkovicích.

Zemská stezka sehrála významnou úlohu v dějinách Hodkovic. V dobách mírových tudy projížděli obchodníci, z obchodního ruchu mělo město nemalý užitek. Zato v dobách válečných, kdy po této stezce procházela vojska spojenců i nepřátel utrpělo město značné škody.

Také za třicetileté války nebyly Hodkovice ušetřeny škod válečných. V 16. století došlo také k důležité změně, která ovlivnila další vývoj Hodkovic na celá staletí. Po nezdařeném stavovském odboji roku 1547 byly Hodkovice konfiskovány Adamovi z Vartemberka a spojeny se sousedním panstvím Českodubským

Rok 1848 panství Český Dub - Frýdštejn, kraj Boleslavský.

Posledním majitelem byl Alain Rohan ze sychrovského zámku až do roku 1945.

 

Nejstarší zprávy o Hodkovicích

Obrázek č. 2

Pro lepší představu o historii našich Hodkovic si nejdříve připomeneme několik věcí z historie našeho regionu.

O nejstarším osídlení Podještědí v mladší době kamenné svědčí nálezy kamenných nástrojů a zbraní. V době bronzové sem přicházel lid popelnicových polí, který si budoval obranná hradiště. Keltské kmeny tu zanechávaly stopy své kultury od 6. století př. n. l. a bojovné kmeny Germánů začaly povodí Mohelky ovládat na počátku našeho věku. Bývalý ředitel muzea v Českém Dubu, pan doktor Edel, zastával názor, že informace z nejstarších dob osídlení můžeme získat i v Hodkovicích na základě archeologického průzkumu. Domníval se, že by v Hodkovicích bylo vhodné se zaměřit na lokalitu Dolánek a směrem od kostela na Boženice. Bohužel k jeho záměru již nedošlo, protože pan doktor Edel nečekaně zemřel.


2.2.2012 9:10:43 | přečteno 4657x | irena.libalova | Celý článek
 

O znaku města Hodkovice nad Mohelkou

Obr. č. 14

Letos si připomínáme 205. výročí potvrzení již dříve udělených městských práv a také právo používání již v minulosti uděleného městského znaku.  Tato práva města potvrdil císař František I. v roce 1808 a důvodem bylo to, že při požáru v roce 1806 shořel i městský archiv se všemi doklady města, tedy shořela i původní městská práva a původní právo používat městský znak. Císař František I. rozšířil městu právo používání znaku i o možnost používat jako ozdobu k městskému znaku zlatou hraběcí korunu. Podoba a výtvarné provedení erbu z roku 1808 je vytvořeno podle jedné ze zachovaných pečetí města, tak tomu bylo ale i u mnoha dalších měst, kde požár zničil veškeré dokumenty z archivu (tento obrázek mi přeposlal p. Honzejk) – obr. č. 1.

30.4.2013 8:52:42 | přečteno 6443x | irena.libalova | Celý článek
 

Jak vznikal název našeho města

První osídlenci dnešních Hodkovic přišli z vnitrozemí a měli úkol chránit zemskou hranici a stezky, které vedly přes hranici a udržovali jejich schůdnost a průjezdnost. Založili malou osadu v té části dnešních Hodkovic, které se říká Dolánky. Z pozůstalosti bývalého historika a školního inspektora F. K. Langa se dozvídáme, že osada byla malá, tvořilo ji asi šest chalup a žila zde rodina Hodkova. Jméno příslušníků této rodiny a potom i rodu „Hodkoviců“ dostala i osada Hodkovice. 

31.8.2015 13:12:56 | přečteno 1544x | irena.libalova | Celý článek
 

Kostel svatého Prokopa

Kostel svatého Prokopa (foto P. Kadlec)

Kostel představuje jednu z dominantních budov města Hodkovice nad Mohelkou. 
Na počátku křesťanství byla naše zem obehnána lesem. V Evropě bylo kolem roku 1000 mnoho pohanů. Do Čech, územím mezi Labem a Odrou, začalo přicházet mnoho mnichů z Německa.

27.2.2012 15:13:05 | přečteno 6329x | irena.libalova | Celý článek
 

Svěcení nového zvonu

FOTO   svěcení nového zvonu

Na staré fotce je zachycena událost z roku 1934 – svěcení nového zvonu k pozdvihování.

30.11.2016 13:57:34 | přečteno 1195x | irena.libalova | Celý článek
 

Svátek Všech svatých a Památka zesnulých (dušičky) a bývalá márnice v Hodkovicích nad Mohelkou

Márnice součásný stav - celkový pohled

Každoročně na den 1. listopadu  připadá svátek Všech svatých a den 2. listopadu patří Památce zesnulých. Lidově se tomuto svátku říká „Dušičky“. Tento svátek vznikl už v 10. století.  V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové svoji vlastní bohoslužbu.

30.11.2016 10:36:13 | přečteno 3525x | irena.libalova | Celý článek
 

Vodní mlýny v Hodkovicích a okolí

Obr. č. 3 - Bývalý mlýn v Jílovém
16.5.2012 10:41:08 | přečteno 4632x | irena.libalova | Celý článek
 

Tělocvičná jednota Sokol v Hodkovicích nad Mohelkou

Členové Sokola Hodkovice nad Mohelkou
28.6.2012 12:47:31 | přečteno 7736x | irena.libalova | Celý článek
 

Přelet vzducholodi

Přelet vzducholodi

Na staré fotce je zachycen historický okamžik – přelet vzducholodi Graf Zeppelin nad Hodkovicemi v srpnu r. 1930. Fotka je to vzácná, protože tato vzducholoď přes naši republiku příliš nelétala a na pořízení fotografie měl hodkovický fotograf Leopold Jerie jen pár okamžiků.

28.6.2012 12:57:41 | přečteno 5259x | irena.libalova | Celý článek
 

Začátky sportovního létání v Hodkovicích nad Mohelkou

4.4.2012 10:05:32 | přečteno 4014x | irena.libalova | Celý článek
 
1 [...] 9 další >
Vytvořeno 2.2.2012 8:19:24 | přečteno 14285x | irena.libalova
load