Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Historie Spolku rodáků a přátel Hodkovic - 2. díl

V minulém článku jsme si představili Aktiv památkové péče a ochrany přírody, který byl prvním předchůdcem našeho spolku. Existoval v letech 1962-1991 a na jeho činnost přímo navázaly další organizace.


Dne 14. prosince 1989 se konala ustavující schůze „Výboru pro znovupostavení pomníku T. G. Masaryka“, který měl stejný cíl jako v roce 1968. Předsedou byl zvolen pan Josef Havlík (bratr PhMr. Karla Havlíka), místopředsedou Miroslav Fišar, pokladníkem Vlastimil Laurin. Později se J. Havlík stal starostou města a předsednictví přešlo na M. Fišara. Zde je nutno podotknout, že od tohoto okamžiku se činnost „našeho spolku“ začala úzce prolínat s aktivitami města, protože pan Havlík měl blízký vztah k historii Hodkovic a udělal opravdu mnoho pro obnovu zdejších památek.

Bylo rozhodnuto, že pomník bude postaven před radnici, stejně jako v roce 1938. K tomu bylo zapotřebí upravit část náměstí. Krátce před odhalením sochy se pánům Havlíkovi a Fišarovi podařilo přivést do Hodkovic pana prezidenta Václava Havla, který byl na cestě do Liberce. Slavnostní odhalení proběhlo 26. května 1990 – v roce 140. výročí narození TGM. Současně se konaly velké oslavy a v Kulturním domě byla uspořádána výstava fotografií, knih a předmětů vztahujících se k pomníku TGM. Tímto byla práce Výboru zdárně ukončena.

Slavnostní odhalení sochy T. G. Masaryka (obr. č. 1)

V říjnu 1990 se konaly oslavy 100. výročí založení české školy. Součástí byla procházka městem s odborným výkladem o historických památkách od paní Prof. MUDr. Emy Holečkové, CSc., a večer pak následoval v Kulturním domě pořad v režii M. Fišara „Hodkovické kroniky mluví“. Zároveň byla vydána brožurka „Sto let české školy v Hodkovicích nad Mohelkou 1890–1990“, na které se vedle paní Holečkové podíleli PhMr. K. Havlík, M. Fišar, B. Zajíček a V. Zajíček st. Celou událost doprovázela stejnojmenná výstava, která ukázala historii školy i Hodkovic.

Dne 28. května 1992 byla ustavena „Hodkovická nadace Dobré vůle“, která pokračovala v činnosti Aktivu. Cílem nadace bylo starat se o vzhled města a pokusit se o obnovení památek, které dříve v Hodkovicích nad Mohelkou byly, a které by se daly nějakým způsobem obnovit. Radu nadace tvořili pánové Josef Havlík, Miroslav Fišar, Vlastimil Laurin, PhMr. Karel Havlík Ing. Jan Žďárský.

Za deset let existence nadace se podařilo udělat velký kus práce: znovu postavit původní kašnu na náměstí, zrekonstruovat kapličky Křížové cesty na Kalvárii, opravit hrobky rodin Ungrů a Burdů a pomník padlých z let 1866 a 1914–1918 na místním hřbitově, opravit kapli v Radoňovicích, umístit nové plakety Komenského a Goetheho na pamětní kameny v Městském lese, opravit některé křížky v okolí Hodkovic, opravit výklenek s obrazem Černé Matky Boží, rozmístit lavičky na vyhlídkových místech atd. Významný podíl na těchto výsledcích nesou domácí i zahraniční sponzoři a drobní dárci, a také mnoho zdejších občanů, kteří se osobně přičinili o provedení potřebných prací.

Práce na stavbě kašny v roce 1996 (obr. č 2)

Z kulturních akcí připomeňme výstavu „Hodkovice dříve a nyní“ otevřenou během víkendových „Dnů Hodkovic“ v roce 1992 v prostorách radnice. Slavnostní odhalení kašny v roce 1996 doprovázela výstava „Hodkovice na starých pohlednicích a dobových fotografiích“, která přiblížila dobu, kdy se kašna stavěla poprvé, a také všechny obrázky zachycující kašnu až do jejího zbourání v roce 1946. Velký zájem byl o promítání filmových záznamů ze svatodušních svátků z roku 1931 a z Velikonoc 1930.

Dne 25. února 1999 se Hodkovická nadace přeměnila, z důvodu změn v zákonech, ve „Sdružení rodáků a přátel Hodkovic“. V jejím čele pokračují pánové Josef Havlík, Miroslav Fišar, Vlastimil Laurin a pětičlenný výbor dále tvořili Helena Bradáčová Tomáš Herder.

Sdružení navázalo na tradici přiblížení historie veřejnosti, takže téměř každý rok se konaly výstavy a besedy s významnými osobnostmi. Pozadu nezůstala ani publikační činnost. Díky svému velikému zájmu o historii napsal pan Fišar mnoho článků do regionálního tisku a během krátké doby vydal tři brožurky: „Boží muka a křížky v Hodkovicích nad Mohelkou a okolí“ (1999), „Hodkovice nad Mohelkou: historie, památky a současnost“ (2001) a „Střepinky z historie Hodkovic nad Mohelkou“ (2003). Byl také výborným malířem, takže velkému zájmu veřejnosti se těšily jeho výstavy obrazů Hodkovic a okolí. Bohužel jen několik dní po skončení poslední výstavy v roce 2003 jsme se s panem Fišarem rozloučili navždy. Připomínat nám jej bude lípa u cesty do Boženic, zasazená v roce 2005 panem M. Dostrašilem, a lavička pod ní, věnovaná členy Sdružení.

Publikace vydané Aktivem památkové péče a Sdružením rodáků a přátel Hodkovic (obr. č. 3)

Nejslavnějším okamžikem Sdružení byly „Hodkovické dny“ v roce 2000. Součástí doprovodného programu byla beseda s paní Prof. MUDr. Emou Holečkovou, CSc. o historii Hodkovic a výstava „Hodkovice nad Mohelkou: historie, tradice, památky a současnost“ (hodkovické střelecké terče, dokumenty z války roku 1866 a významné momenty města na fotografiích J. Černého). Vrcholem událostí bylo vysvěcení obnovených kapliček na Kalvárii litoměřickým biskupem Kouklem a slavnostní mše v rekonstruované kapli v Radoňovicích. Závěrečnou akcí bylo připomenutí výročí vstupu pruských vojsk do Hodkovic v červnu 1866. Členové Military klubu předvedli pochod pruských a rakouských vojáků v dobových uniformách, uctili památku padlých u památníku a před hřbitovem vypálili čestnou salvu.

Za dobu existence Sdružení byly opraveny všechny tři kapličky na Záskalí a některé křížky v katastru města. Zahájena byla oprava Napoleonské varty. U všech význačných sousoší a památných stromů byly umístěny informační tabulky. Byly opraveny lavičky, které již podlehly zubu času nebo vandalům.

Bohužel doba v novém tisíciletí památkám nepřála. Úsilí o obnovu památek bylo silně narušeno několika nevyřešenými krádežemi. Zhoršila se také situace finanční i občanská, takže bylo velmi těžké najít sponzory a sehnat dobrovolníky na opravy památek.

V roce 2005 ztratilo Sdružení svého předsedu a rodáka pana Josefa Havlíka. Zůstalo tak pouhých 6 činných členů.

Sdružení ustoupilo od akcí investičního charakteru a rozhodlo se věnovat ochraně kulturních památek, posilování vztahu občanů k našemu městu, ochraně životního prostředí a rozvoji kulturního života ve městě. Cílem se stalo více spolupracovat s Městským úřadem, Kulturním střediskem a ostatními spolkovými organizacemi. Sdružení proto památky oficiálně předalo do péče města, které by mělo mít lepší prostředky, aby se o ně postaralo. Členové však i nadále podle možností prováděli alespoň drobné opravy a údržbu okolí památek.

Pro zlepšení komunikace svolalo Sdružení v roce 2007 první společné setkání zástupců místních spolků a zástupců města, aby se začalo jednat o stávajících problémech. Sdružení opět začíná publikovat články v Kulturním kalendáři a snaží se získat nové členy. V roce 2008 Sdružení iniciovalo konání dvou vzpomínkových akcí na náměstí – první v květnu, u příležitosti výročí 70 let od prvního postavení sochy TGM 29. května 1938, a druhé v říjnu, u příležitosti 90. výročí založení republiky.

Na konci roku 2008 abdikoval pan Vlastimil Laurin na funkci předsedy z věkových a zdravotních důvodů. Novým předsedou byl zvolen pan Petr Hanus.

Přátelé Hodkovic, prosíme, pomozte doplnit další střípky do mozaiky dějin našeho městečka. Ozvěte se nám, pokud máte doma fotografie, pozvánky, plakáty, výstřižky nebo jakékoliv dokumenty, které se týkají popsaných organizací či událostí. Můžeme je kvalitně oskenovat a bez poškození rychle navrátit. Uvítáme i ústní vyprávění – vlastní vzpomínky i příběhy, které znáte z vyprávění. Děkujeme.


Martina Pelantová a František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
Web: https://pratele–hodkovic.cz
Tel: 721 317 718
E-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz


Historie SRPH 2. díl

Slavnostní odhalení sochy TGM

Slavnostní odhalení sochy TGM

 
Práce na stavbě kašny  v roce 1996

Práce na stavbě kašny v roce 1996

 
Publikace vydané APP a SRPH

Publikace vydané APP a SRPH

 
 
Vytvořeno 5.4.2022 12:13:58 | přečteno 162x | irena.libalova
load