Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Historie Spolku rodáků a přátel Hodkovic - 3. díl

V závěru článku o historii našeho spolku se seznámíme s relativně nedávnou historií.

V roce 2008 se předsedou „Sdružení rodáků a přátel Hodkovic“ stal pan Petr Hanus. Ve snaze o rozšíření členské základny byly zavedeny pravidelné schůzky otevřenou formou, které se může zúčastnit také kdokoliv z nečlenů. Probíhaly každý první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v hotelu U arcivévody Štěpána na náměstí a od roku 2020 se scházíme v restauraci „Pod Kostelem“.

Plán na přiblížení památek veřejnosti tehdy získal podobu několika akcí, z nichž některé vydržely až do dnešních dnů a jsou vyhledávány jako oblíbený způsob trávení volného času nejen občany z Hodkovic, ale i ze širokého okolí.

První myšlenka na vytvoření naučné stezky kolem různých památek a zajímavostí se změnila na konání jednodenní akce „Cesta za poznáním“, která se poprvé uskutečnila 10. října 2009. Informace o historii na jednotlivých stanovištích přednášeli skauti a žáci ZŠ, dále pomáhali členové zdejšího Horolezeckého klubu, Sportovního klubu, Hodkovického amatérského divadla, Sboru dobrovolných hasičů, Svazu chovatelů drobného zvířectva, pracovníci Technických služeb a další. Za podpory grantů města a darů sponzorů bylo možné účastníkům poskytnout občerstvení a také poslech živé hudby. Cesta za poznáním desátým ročníkem skončila, ale pracujeme na nových akcích.

Na rozloučení s touto akcí jsme vydali publikaci „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let Cesty za poznáním“, ve které jsou popisy jednotlivých zastavení, řada historických fotografií a přehledné mapky, které mohou být inspirací k výletům po Hodkovicích a okolí. Oblíbenost knihy dokazuje Cena čtenářů získaná v soutěži „Kniha roku 2018 Libereckého kraje“.

Publikace „Výlety po Hodkovicích nad Mohelkou, aneb 10 let Cesty za poznáním“ (obr. č. 1)

Na podzim roku 2011 vznikla myšlenka na akci „Javornický stovkař“. Vrcholek Javorníku byl v minulosti oblíbeným výletním místem Hodkováků a tuto tradici bychom chtěli obnovit motivací ke stovkám výstupů. Ve spolupráci s vedením Obřího sudu na Javorníku se podařilo akci zpopularizovat a nyní se těší účasti přes 200 osob. Čtyři z nich již za sebou mají rovných tisíc výstupů. Účastníci se na vrcholek mohou dostat pěšky, na kole nebo na lyžích, ale nesmí použít prostředky poháněné motory. Protože účelem výstupů je vychutnat si pohledy z javornických úbočí a ne trhat rekordy v počtu výstupů, je do průkazu Stovkaře zaregistrován pouze jeden výstup denně. Odměnou za jubilejní výstupy je potom nejen dobrý pocit „že jsem to dokázal“, ale také odměna v podobě odznaku a stovkařského půllitru. Podrobná pravidla jsou k dispozici u organizátorů, na webové stránce https://pratele-hodkovic.cz/javornicky-stovkar a na Obřím sudě. Dobrou zprávou je, že se akci podařilo udržet i přes změnu majitele Obřího sudu v roce 2020.

Půllitry a odznaky Javornického stovkaře (obr. č. 2)

Hodkovická adventní cesta vzhůru“ je od roku 2013 další, nyní již tradiční akcí. Koná se v předvánočním období jako procházka kolem kapliček Křížové cesty až k vrcholové kapli. Po cestě jsou k vidění různé scénky zahrané členy divadelního spolku HAD, zpívají se koledy a v kapli se mohou všichni setkat se Svatou rodinou. Vše je umocněno světlem loučí a svíček. Na louce za kaplí si potom každý může zazpívat koledy za doprovodu hudby a nechybí ani „živý Betlém“. Velká účast lidí nejen z Hodkovic je největší odměnou pro účinkující.

Historii Hodkovic, jejich okolí a díla místních umělců jsme veřejnosti představili na několika výstavách. V roce 2013 to byla výstava Pomníčky Jizerských hor aneb činnost Spolku Patron, r. 2014 výstava děl Josefa Fanty, r. 2015 „Poklady z podkroví hodkovické radnice“, r. 2016 „Poklady z korouhve radniční věže“„90 let závodů do vrchu“, r. 2017 „Korouhve hodkovických cechů“„40 let horolezeckého oddílu“, r. 2018 výstava obrazů Marie Polívkové a Zdeňka Polívky. Většina výstav se odehrála v době Hodkovických slavností.

Uspořádali jsme řadu besed s osobnostmi, které mají vztah k Hodkovicím nebo se jejich díla Hodkovic týkají. V roce 2012 nás navštívil PhDr. Petr Nový s přednáškou na téma „Hodkovice – výroba a obchod se sklem a bižuterií“, r. 2014 PhDr. Miloš Kadlec: „Sychrov, Rohanové a Hodkovice“, r. 2015  Mgr. Dominik Rubáš: „Příroda v Hodkovicích a okolí“, r. 2016 MUDr. Zdeněk Jodas: „Mlýny na Mohelce“, r. 2017 beseda s paní Marcelou Augustovou, novinářkou a moderátorkou České televize, r. 2018 RNDr. Dominik Rubáš představil svou knihu „Přírodní klenoty Podještědí – obrazový průvodce krajinou“, r. 2019 MUDr. Zdeněk Jodas: „Konrad Blaschka a Franz Schmitt – životní osudy textilních podnikatelů“, r. 2019 Jakub Šrek: „Červený hodkovický porfyr a další geologické zajímavosti Hodkovicka“ (přednáška s exkurzí), r. 2020 Ing. Zdeněk Šindlauer: „160 let Pardubicko–liberecké dráhy a neuskutečněné „hodkovické“ dráhy“. Převážná část besed proběhla v závěru veřejných výročních schůzí.

Součástí hodkovické plesové sezóny býval společenský ples konaný ve spolupráci s odborovou organizací KOVO závodu MONROE.

Pro žáky a návštěvníky základní školy jsme vytvořili expozici „otevřená kniha o Hodkovicích“ (projekt TOP 6 Kliko). Mimochodem jeden z panelů je věnován popisu činnosti naší organizace.

Navázali jsme spolupráci se Spolkem rodáků a přátel Turnova, Spolkem rodáků a přátel Mnichova Hradiště a Spolkem Patron z Jizerských hor. Výměna informací a společné výlety jsou prospěšné pro všechny zúčastněné.

Veřejnost je o naší činnosti informována ve vitríně na zdi u domu „U Černého orla“ a v hodkovickém Kulturním kalendáři. Od roku 2015 fungujeme i na internetu – najdete nás na webové stránce https://pratele-hodkovic.cz a na sociální síti Facebook. Zároveň jsme založili e-mailovou adresu rodaci@pratele-hodkovic.cz pro elektronickou komunikaci.

Dne 10. března 2017 došlo z důvodu další změny v zákonech ke změně názvu na „Spolek rodáků a přátel Hodkovic“. V praxi se jedná o pouhou formalitu a spolek pokračuje v započaté práci.

Na základě našeho návrhu založilo město Hodkovice nad Mohelkou novou tradici udělování čestného občanství jako uznání občanům, kteří se významným způsobem zasloužili o město Hodkovice nad Mohelkou. Prvním čestným občanem se in memoriam stal pan Josef Fanta – jeden ze zakladatelů Aktivu památkové péče a řezbář a malíř Hodkovic, který ve svých obrazech zachytil dnes již mnohdy zmizelé části města. Druhým čestným občanem se in memoriam stal pan František Květoslav Lang – hodkovický rodák a školní inspektor, který se zasloužil o výstavbu 165 českých škol v pohraničí včetně naší hodkovické.

Dalším uznáním přínosu pro město je Cena města Hodkovice nad Mohelkou. V roce 2020 byla udělena panu Stanislavu Konejlovi, který je činorodým členem lyžařského oddílu SK Hodkovice a také našeho spolku.

I když by se mohlo zdát, že o dějinách našeho městečka již bylo napsáno snad vše, neustále objevujeme nové zajímavosti a podrobnosti. Pro naše občany je pak publikujeme v článcích v hodkovickém Kulturním kalendáři. Čtenáři se z nich dozvídají také o historii aktuálně opravovaných památek. Byli jsme nápomocni při hledání informací ke křížkům v Liberecké ulici a na Záskalí, jejichž opravy byly zakončeny slavnostním žehnáním 4. prosince 2019 a 29. listopadu 2020. Měli jsme tu čest připojit pamětní zápisy do schránky na věži kostela sv. Prokopa, když byl 1. prosince 2020 opravený kříž s makovicí nasazen zpět.

Bohužel i nás postihla celosvětová pandemie COVID-19 (tzv. koronavirus), která se v Evropě rozšířila na počátku roku 2020. Stejně jako ostatní spolky jsme omezili svou činnost a zrušili plánované akce i schůzky.

Další naše činnost je již přítomností. Vymýšlíme nové akce pro veřejnost – v září 2020 jsme uspořádali „Den plný retro her aneb zapomenuté soutěže“, v únoru 2022 to byly „Bláznivé jízdy“ a na konec srpna 2022 plánujeme „Degustační festival“ (o kterém Vás budeme včas blíže informovat). Naopak výroční členské schůze budou od letošního roku pouze pro členy spolku a jejich součástí nebude odborná přednáška. Čtvrteční členské schůzky nadále zůstávají veřejnosti otevřené.

Ve spolupráci s Městem Hodkovice nad Mohelkou se zapojujeme do nového druhu činnosti. Tou je pořádání prohlídek města spojené s vyprávěním o historii významných památek. Dosud jsme prováděli pouze příležitostně naše přátele z jiných spolků. V září 2021 proběhla Komentovaná prohlídka města, která se konala v rámci akce Týden pro rodinu.  Na letošní rok připravujeme další prohlídky Hodkovic (dostupné po zakoupení vstupenek v předprodeji), které by měly turistům ukázat krásy našeho města, aby přestalo být jenom „benzínkou u rychlostní silnice“.

Protože jedním z našich cílů je ochrana památek, rozhodli jsme se i k ní přistoupit moderním způsobem, a zároveň smysluplně využít dotace poskytnuté z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou, kterému tímto velice děkujeme za podporu. Abychom mohli uchovat písemné i obrazové dokumenty pro následující generace, zadokumentovat současnou podobu Hodkovic a okolí, a zároveň lépe propagovat náš spolek i město, zakoupili jsme skener Epson, přenosný paměťový disk Samsung, kvalitní fotomateriál a digitální fotoaparát Nikon Z50 se stativem. A s tím souvisí naše prosba, kterou tradičně zveřejňujeme na konci našich článků.

Takových tedy bylo uplynulých 60 let naší organizace. Možná by se podle názvu mohlo zdát, že Spolek rodáků a přátel Hodkovic je jenom o setkávání starých pamětníků, ale není tomu tak a ani nikdy nebylo. Svět se mění a my hledáme nové cesty, abychom dosáhli stejných cílů jako naši předchůdci – zvelebovat Hodkovice nad Mohelkou, chránit památky a posilovat vztah občanů k našemu městu. Zda se nám to daří, můžete posoudit sami. Pokud Vás zajímá historie a naše činnost, neváhejte a přijďte mezi nás. Uvítáme nové členy i návštěvníky. Najdete nás každý první čtvrtek v měsíci v 18 hodin v restauraci „Pod Kostelem“.

Děkujeme všem příznivcům za podporu a těšíme se na setkání s Vámi.


Martina Pelantová a František Nejedlo
Spolek rodáků a přátel Hodkovic
Web: https://pratele–hodkovic.cz
Tel: 721 317 718
E-mail: rodaci@pratele-hodkovic.cz


Historie SRPH 3. díl

dil 3 kniha vylety velke rozliseni

dil 3 kniha vylety velke rozliseni

 
dil 3 javornicky stovkar

dil 3 javornicky stovkar

 
 
Vytvořeno 23.5.2022 10:27:53 | přečteno 218x | irena.libalova
load