Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Velikonoční zvyk v Hodkovicích

Velikonoční jízda 1

Na starých fotkách jsou zřejmě zachyceni tzv. Osevní jezdci. Jsou to účastníci velikonočních jízd okolo Hodkovic. Na Velikonoční neděli probíhal v Hodkovicích starý zvyk – velikonoční jízdy zvané také Jízdy kolem osení. Zakládají se na starých kořenech, kdy muži na koních objížděli polnosti a prosili o dobrou úrodu v nastávajícím roce. Oslavoval se příchod jara a konec zimy. Tato tradice se udržela v německé Lužici, ale obnova těchto jízd je i v naší republice. Průvody velikonočních jízd jsou např. v Mikulášovicích na Děčínsku nebo v Lukavci ve Slezsku.

O těchto jízdách v Hodkovicích napsal zajímavý článek pan Jindřich Kurfiřt z Rychnova. Zachycuje dění okolo velikonočních jízd. Zde je jeho znění:

Zajímavý rituál probíhal v naší oblasti. Jeho nositeli byli občané z Hodkovic a později ze sousedních vsí. O Velikonoční neděli (přibližně od roku 1789) budily Hodkovické již o šesté hodině ranní výstřely z hmoždířů, volající ke slavnostním průvodům a jízdám. Uličkami městečka navíc procházela břeskná hudba, která dokázala probudit všechny spáče. Krátce poté se shromažďovali měšťané a venkované, aby kolem osmé vyrazili jezdci v záplavě praporů na vyzdobených koních kolem náměstí a začali objíždět pole. Jízdní, nazývaní „Saatraiten“, tedy „setební jezdci“, u osetých polí zastavovali a modlili se, aby Bůh požehnal obilí a chránil je před krupobitím, suchem, všemi pohromami, a aby pole dala bohatou úrodu. V uctivé vzdálenosti je následovali pěší „Saatgänger“. Objížděči i obcházeči měli před sebou dlouhou cestu. Museli objet osetá pole Hodkovicka, pak se vydali na Radoňovicko, přes Pelíkovice na Rychnovsko a odtud přes Rádlo do Dlouhých Mostů. Občas zastavovali, aby se občerstvili něčím ostřejším proti chladu. Není proto divu, že se do Hodkovic většinou vraceli až po druhé hodině odpolední. Pak následovalo slavnostní uložení praporů.
Většinou vyrazili i na střelecké závody místních ostrostřelců. Pokud se někomu podařilo sestřelit dřevěného ptáka upevněného na vysokém bidle, stal se „králem střelců“. Právem byl v Hodkovicích oslavován celý rok. Většina pěšáků a méně zdatných jezdců, kteří si nebyli (na často i pronajatých koních) příliš jisti a občas za hurónského smíchu pěšáků končili na zemi, vyrazila na zámek. Na Sychrově je kníže Kamil obdaroval kaméliemi (byla to jeho oblíbená květina), které účastníci akce pojmenovali růžemi. Přítomným byl také umožněn vstup do parku, oranžérií a skleníků. Poměrně dalekou cestu však pochodníci vážili pro pohoštění v zámecké restauraci a nikdo jistě nepohrdl sty zlatých, kterými je kníže obdaroval. Dobře posloužily v některé z hospod v okolí nebo po návratu do Hodkovic.

Tolik tedy článek pana Kurfiřta.

Tento zvyk probíhal i mezi světovými válkami. V r. 1920 byl založen jezdecký spolek, který navázal na tradici osevních jezdců a účastnil se polních oslav setby, které se konaly na velikonoční neděli.

A jak oslavy probíhaly dle kronik?

1920 – Velikonoce proběhly velmi klidně, obvyklé průvody se nekonaly.

1921 – jízdy rozsévačů se zúčastnilo 40 jezdců a jeli přes Rychnov do Dlouhého Mostu, odtud se ve dvě hodiny odpoledne vrátili.

1922 – 50 rozsévačů jelo koňmo přes Pelíkovice, Rychnov a Dlouhý Most zpět do Hodkovic, načež se na Tržišti za účasti hojného obecenstva světil prapor.

1923 – vyjelo 50 rozsévačů a jeli stejnou cestou jako v předešlých letech.


1924 – 1926 – jízdy nejsou zaznamenány.


1927 – pro nepřízeň počasí odpadla velikonoční jízda.


1928 – dnes se za krásného, ale větrného počasí konala velikonoční jízda, které se účastnilo 23 jezdců z Hodkovic a okolí.


1929 – velikonoční jízda se kvůli dešti nekonala, ale místní skupina spolku konala sbírku na sirotky.

1930 – dnešní jízdy rozsévačů přes Rychnov a Jeřmanice se účastnilo 18 jezdců, mezi nimi 6 z Rychnova. Pokračující úbytek koní vede bohužel ke stále menší účasti na tomto krásném starém zvyku.

1931 – dnešní jízdy rozsévačů konané navzdory drsnému a deštivému počasí se účastnilo 19 jezdců z Hodkovic a okolí. Jeli přes Radoňovice do Rychnova.


1932 – velikonoční jízda odpadla vzhledem k velmi časným velikonočním svátkům. Slavnost vzkříšení se konala za překrásného počasí a s obvyklou účastí spolku rozsévačů a střelců.

1933 – dnes se zase konala obvyklá jízda rozsévačů, které se účastnilo 19 jezdců. Tentokrát jeli jen kolem Kostelního vrchu ke Kohoutovicím a zpátky po Soudní cestě.

1935 – dnes se za překrásného počasí konala obvyklá velikonoční jízda, jíž se účastnilo 19 členů spolku.

1936 a 1937 – jízdy nejsou zaznamenány.

1938 – bez ohledu na nepřízeň počasí se letos konal znovu starý zvyk jízdy rozsévačů, na níž se účastnilo 16 zdejších a 11 cizích jezdců. Jen byli jezdci po dobré hodině zase zpátky, promoklí až na kůži.

Zde zápisy končí. Obsazení Československa fašistickým Německem, II. světová válka a poválečný odsun německého obyvatelstva učinily konec tomuto velikonočnímu zvyku.
A tak jen zápisy v kronikách a pár starých fotek upozorňují na události, které se kdysi staly v Hodkovicích.


František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic 

Velikonoční zvyk v Hodkovicích

Velikonoční jízda 1

Velikonoční jízda 1

 
Velikonoční jízda 2

Velikonoční jízda 2

 
Velikonoční jízda 3

Velikonoční jízda 3

 
 
Vytvořeno 31.3.2014 10:33:08 | přečteno 1802x | irena.libalova
load