Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výstava Poklady z korouhve radniční věže - 16. - 17. září 2016

Téma letošní výstavy „Poklady z korouhve radniční věže“ bylo inspirováno událostí z roku 2012, kdy se za silného větru ulomila korouhev ze špičky věže, a při její renovaci bylo otevřeno pouzdro s poselstvím následujícím generacím.

Bývá zvykem, že při dokončení stavby nebo opravy věže se do makovice v korouhvi ukládají tubusy s různými dobovými dokumenty jako vzkaz pro budoucí obyvatele města. Tak tomu je i v Hodkovicích nad Mohelkou, kde můžeme být hrdi, že tuto tradici udržujeme již více než 200 let.

Pamětní spis 1812

První pamětní spis pochází z roku 1812 – je psaný německým kurentním písmem, takže pro většinu návštěvníků by asi byl jen nečitelnou listinou. Nicméně se z něj dozvídáme o starší historii města i radnice, kterou zaznamenal tehdejší starosta Josef Hauk. Většina textu se týká požárů (r. 1692, 1707 a 1806), které postihly také radnici, o její opětovné výstavbě či opravách (podrobnější popis požárů již byl uveden v letních číslech Kulturního kalendáře, č. 6 a 7-8/2016).

Pro přiblížení podoby radnice jsou zajímavé informace – v roce 1692 je první zmínka o radnici, po požáru ji znovu postavil r. 1694 tesařský mistr (tj. z velké části ještě asi dřevěná stavba); v r. 1707 měla radnice věž s ozdobným knoflíkem (= makovice); r. 1768 udeřil blesk do kopule, kterou značně poškodil, a při následné opravě byly v knoflíku nalezeny písemnosti. Ty však byly zničeny při dalším požáru 1806 - stejně jako celá radnice, na které tehdy byly umístěny zvony a hodiny.

Pamětní spis dále popisuje těžké časy během napoleonských válek, kdy v důsledku zavedení papírových peněz došlo ke státnímu bankrotu a znehodnocení měny na pětinu hodnoty (tyto rakouské bankocetle z let 1806 a 1811 byly také vloženy do pouzdra). Následovalo velké zdražení, nárůst poplatků, nedostatek peněz a tedy ani výdělku pro řemeslníky. Mnoho lidí tehdy upadlo do dluhů.

Navzdory kombinaci těchto událostí, kdy obyvatelé Hodkovic nemohli finančně pomoci, a město se muselo zadlužit, začala výstavba nové radnice dle plánů stavitele Josefa Arnolda z Liberce. V r. 1811 byly strženy zbytky starého zdiva a novostavba byla posunuta o 6 loktů do náměstí, aby bylo více prostoru pro dvůr. Radniční věž byla opatřena kopulí a do makovice byl dne 16. září 1812 vložen tento pamětní spis.

Ve věži byly nainstalovány nové hodiny, jejichž štítek nese další záznamy: 1812 zhotovil Bohumil Klimeas, hradní mistr hodinářský z Jičína.

Pamětní spis 1832

Ze srpna 1832 pochází stručná zpráva o natření střechy věže na zeleno a pozlacení knoflíku i korouhve. Tyto barvy jsou zřetelné i na obrazu ze svěcení praporu ostrostřelců v roce 1847. Zapsáno bylo za starosty Josefa Blaschka.

Pamětní spisy 1886

První zpráva ze 17. srpna 1886 je od hodkovického mistra klempířského Johanna Günthela o natření plechové střechy věže na zeleno a pozlacení knoflíku i korouhve.

Pokračování městského pamětního spisu informuje o významných událostech v Hodkovicích - otevření školy v r. 1869-70, otevření spořitelny r. 1875 a opravě kostelních hodin v r. 1886. Také je zmíněno, že většina domů již je zděných a s tvrdými střechami, takže požárů ubylo. Zapsáno bylo za starosty Johanna Kirchhofa.

Pamětní spis 1889

Pokračování pamětního spisu z roku 1889 je nejobsáhlejší a popisuje situaci kolem poslední přestavby radnice. V úvodu je zmíněno, že při minulém vytahování korouhve na střechu r. 1886 se přetrhlo lano, takže korouhev spadla, musela být opravena a znovu vytažena. Další text se věnuje aktuální situaci - protože budova již neodpovídala současným požadavkům, přibývalo úřadování a též bylo nutno oddělit hodkovickou spořitelnu do vlastních prostor, bylo 23. 3. 1889 rozhodnuto přestavět zdejší radnici podle plánu zdejšího stavitele pana Franze Wildeho. Přestavba byla zahájena počátkem dubna a trvala do konce října téhož roku. Přitom byl zjištěn špatný stav radniční věže, proto byla snesena a nahrazena novou ve tvaru pyramidy. Náklady na přestavbu hradila spořitelna ze svého ročního čistého zisku. K listinám byl přiložen také architektonický nákres průčelí radnice před přestavbou v r. 1889.

Ve spisu jsou zmíněny důležité události – vybudování vodovodu r. 1887 a nádrže s vodotryskem na náměstí, přehled hodkovických řemeslníků, spolků a novostaveb, ceny potravin, národnostní poměry a výsledky voleb do hodkovického obecního výboru z r. 1888. Zapsáno bylo 11. 6. 1889 za starosty Johanna Kirchhofa.

Dokumenty vložené r. 1970

Téměř jedno století trvá bílé místo v historii radnice a v záznamech učiněných do korouhve. Těžká válečná období, výměna obyvatel, nezájem o památky, možná i strach zaznamenávat události, které již zítra mohou být interpretovány jinak…

18. dubna 1970 spadla korouhev z radnice. Poškozené části byly nahrazeny novými a přitom došlo k omylu, kdy byl na kopii praporku obrácen znak města a medvěd od té doby směřuje na druhou stranu.

12. září korouhev vrátil na střechu instalatér pan František Jareš. Pravděpodobně při této příležitosti byly do tubusu makovice vloženy materiály (fotografie, letáčky, obálky a korespondenční lístek) z roku 1968 týkající se znovuodhalení pomníku T. G. Masaryka na náměstí. Fotografie zachycují návrat sochy ze Severočeského muzea v Liberci, vozidla na silnici mezi Javorníkem a Záskalím, a také skupinu občanů, kteří se podíleli na přepravě pomníku.

Zde prosíme pamětníky těchto událostí, aby se nám ozvali se svými vzpomínkami. Jednak bychom rádi zdokumentovali historii pomníku T. G. M., František Jareš – kde bychom jej dnes našli? Věděl by někdo z pracovníků tehdejšího místního komunálního podniku?

Dokumenty vložené r. 1992

Při větrné vichřici 24. prosince 1991 došlo k poškození korouhve - byla stržena část měděné masky a další vichřice 17. března 1992 obnažila vrchol věže úplně. Protože i další části radnice byly v havarijním stavu, byla uskutečněna oprava střechy i fasády celé budovy. Pan starosta Josef Havlík vložil do tubusu nový pamětní list r. 1992, stanovy Hodkovické nadace dobré vůle, údaje o stavební firmě provádějící rekonstrukci radnice a dobové propagační materiály o Hodkovicích.

Dokumenty vložené r. 2012

Po dvaceti letech se situace téměř opakovala - 15. února 2012 kolem osmé hodiny ranní se při silném větru ve sněhové vánici ulomila korouhev ze špičky věže a dopadla před radnici. Během léta poškozenou korouhev opravil a odborně zrenovoval restaurátor Jan Nikendey z Jablonce n. N.

18. října bylo pouzdro s listinami otevřeno a doplněna byla zpráva o opravě korouhve. Pro dokumentaci aktuální situace byl také vložen zápis ze zastupitelstva zvoleného r. 2010 + změny r. 2011, stanovy a popis činnosti Sdružení rodáků a přátel Hodkovic.

Taková je historie naší radnice i města zaznamenaná v dokumentech uložených v korouhvi. Vzhledem k pohnutým osudům našeho města se některé informace nedochovaly, nebo o nich nemáme zprávy, takže uvítáme jakékoliv připomínky, vzpomínky nebo dokonce fotografie či jiné materiály, které by nám pomohly zaplnit bílá místa. Děkujeme.

Martina Pelantová
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic


Výstava Poklady z korouhve radniční věže 2016

Radnice pred prestavbou 1889

Radnice pred prestavbou 1889

 
Obcane prevazejici pomnik TGM do Hodkovic 1968

Obcane prevazejici pomnik TGM do Hodkovic 1968

 
 
Vytvořeno 29.9.2016 21:56:07 | přečteno 654x | irena.libalova
load