Úvodní strana > Město > Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Veřejný závazek

Město Hodkovice nad Mohelkou, Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou, organizační složka města, Podlesí 653, Hodkovice nad Mohelkou

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, poskytovaná ve vymezeném místě, čase a rozsahu v domácnostech uživatelů. Je poskytována na území města Hodkovice nad Mohelkou. 

Poslání pečovatelské služby v Hodkovicích nad Mohelkou

 • kompenzovat sníženou soběstačnost svých uživatelů
 • poskytovat svým uživatelům služby, které vedou k podpoře samostatného a nezávislého života v domácím prostředí a k možnosti aktivního využití volného času
 • umožnit uživatelům i přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat ve svém domově a zachovávat si vazby na své přirozené domácí prostředí, rodinu, přátelé a blízk
 • pomoci rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Cíle pečovatelské služby v Hodkovicích nad Mohelkou

 • umožnit uživatelům žít v jejich domácím prostředí jejich způsobem života, na který byli zvyklí
 • poskytovat kvalitní a odbornou službu, ve které je v maximální možné míře respektováno samostatné rozhodování uživatelů o jejich životě a jejich svobodná vůle při poskytování služby
 • poskytovat kvalitní a odbornou službu, která podpoří uživatele v těch činnostech, které již uživatel nezvládá ani s pomocí rodiny, a vytvořit tak takové podmínky, aby uživatelé nemuseli řešit svoji životní situaci odchodem do domova seniorů nebo jiné pobytové služby 
 • poskytovat služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby klienti neukončovali smluvní vztah z důvodu nedostatečnosti služby (rozsah úkonů, provozní doba služby) nebo z důvodu oprávněné stížnosti klienta

Principy pečovatelské služby v Hodkovicích nad Mohelkou

 • rovnost přístupu bez diskriminace
 • dodržování základních práv uživatelů
 • zachování lidské důstojnosti
 • zachování nezávislosti a samostatnosti uživatelů
 • podpora přirozených sociálních vazeb
 • respektování potřeb a volby uživatele
 • zajištění bezpečnosti a odbornosti poskytovaných služeb
 • dodržování zásad diskrétnosti a ochrany osobních údajů

Cílová skupina pečovatelské služby v Hodkovicích nad Mohelkou

 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku (senioři), zdravotního nebo mentálního postižení
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Zákonné důvody pro odmítnutí žádosti o poskytování pečovatelské služby

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby pouze v případě, že:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • zájemce o službu není osobou z okruhu cílové skupiny poskytovatele
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy


Platnost od 1. listopadu 2017

V Hodkovicích nad Mohelkou 16. 10. 2017
Zpracovala: Mgr. Martina Jakab Hendrychová, vedoucí PS

Vytvořeno 2.11.2016 10:13:31 | přečteno 1458x | irena.libalova
load