Úvodní strana > Město > Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Žít doma

Senát 2

Žít doma“, to je motto a ústřední myšlenka projektu transformace pečovatelských služeb, který v období od listopadu 2016 do září 2018 realizoval Institut sociální práce Praha ve spolupráci mj. s Libereckým krajem. V rámci Libereckého kraje je registrováno celkem 40 pečovatelských služeb, ale do projektu se jich zapojilo pouze 14. Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou byla mezi nimi. O celém projektu a o jeho obrovském úspěchu právě v Hodkovicích nad Mohelkou se můžete více dozvědět z rozhovoru s vedoucí pečovatelské služby Mgr. Martinou Jakab Hendrychovou, který vyšel v Kulturním kalendáři města Hodkovice nad Mohelkou na měsíc říjen 2018...


O čem byl tento projekt?

Projekt transformace pečovatelských služeb měl za cíl změnit pečovatelskou službu v její terénní i ambulantní formě tak, aby neposkytovala ty úkony péče, které může zajišťovat komerční subjekt, ale aby poskytovala úkony péče pouze v těch případech, kdy je řešena nepříznivá sociální situace klienta (to znamená, že daný úkon péče nelze zajistit jinak, mimo pečovatelskou službu, a klient jej potřebuje pravidelně a soustavně) a v takovém časovém rozsahu, aby byla pro všechny klienty daného území dostupná, a v neposlední řadě vybavit tyto služby takovými dovednostmi, které umožní pracovníkům těchto služeb starat se o lidi s vyšší potřebou podpory (to znamená více nemohoucí).

Co vám projekt dal?

Účast v projektu nám ukázala nový směr, kudy se naše pečovatelská služba může ubírat, přinesla nám změnu myšlení a nazírání na to, co děláme, proč a pro koho to děláme, celou řadu změn i dovedností, a konečně také obrovskou radost. Radost z toho, že díky všem těm změnám a nově naučeným dovednostem jsme jako služba schopni postarat se o občany města Hodkovice nad Mohelkou v jejich domácím prostředí skutečně do poslední chvíle jejich života, bez nutnosti přesunu do pobytového zařízení.

Jak jste v rámci projektu obstáli?

Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou prošla projektem opravdu velmi úspěšně. Na sklonku roku 2017 vyhlásil Institut sociální práce Praha v rámci probíhajícího projektu „Vánoční soutěž“ o nejlepší příběh. Služby zapojené do projektu popsaly svoji „cestu změny“ a Institut vybral a ocenil tři nejúspěšnější služby. Hodkovice skončily na krásném druhém místě. V pondělí 10. září 2018 proběhla v Senátu ČR v Praze závěrečná konference k  projektu a já jsem byla s paní starostkou pozvána nejen jako účastník této konference, ale zároveň jsme byly požádány o veřejné vystoupení a popsání naší „cesty změny“. Měly jsme v Senátu krásnou prezentaci, která byla velmi úspěšná. Byli jsme jako služba oceněni z různých stran za to, jak velké změny v kvalitě služby jsme dosáhli za pouhý rok a půl trvání projektu.

O jakých změnách mluvíme?

Do roku 2017 jsme fungovali jako tradiční pečovatelská služba, převážně jsme nakupovali, prali prádlo, uklízeli jsme a roznášeli jsme obědy. První změnou byla změna názvu služby, starý název „Dům s pečovatelskou službou“ byl nahrazen názvem novým, od ledna 2017 se představujeme jako „Pečovatelská služba Hodkovice nad Mohelkou. Zásadnější změny nastaly v únoru 2017, byla rozšířena provozní doba služby, fungujeme denně, včetně víkendů a svátků, od 6:30 do 20:00 hodin, a to i mimo budovu bývalého domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS), na území celého města Hodkovice nad Mohelkou, takže vlastně došlo i ke sjednocení provozní doby služby v DPS a mimo DPS, což dříve nebylo. Mimo DPS byla dříve provozní doba značně omezena. Byly také personálně posíleny víkendové směny a směny ve státem uznané svátky, aby bylo možné zajistit všechnu nasmlouvanou péči bez jejího omezování. Kde to bylo možné, tam jsme odbourali úklidy (velké úklidy sníženy o 100%, běžné úklidy sníženy o 70%) a pouhou donášku oběda bez další péče (snížení o 62%) a zajistili jsme jejich provádění komerčními firmami. Díky tomu jsme si uvolnili ruce a máme čas poskytovat opravdovou péči, péči u lůžka, péči o samotné klienty s větším omezením, kteří tuto péči skutečně potřebují. Hodiny strávené třeba úklidem byly nahrazeny přímou péčí u lůžka, při provádění osobní hygieny, při podávání jídla, při koupání atd. Zkrátka jsme začali dělat méně věci, které může udělat komerční firma, a je to tak v pořádku, a začali jsme v mnohem větší míře dělat věci, které za nás komerční firma udělat nemůže, ale které pomohou klientovi k tomu, aby i přes svoji značnou nemohoucnost mohl zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí, a nemusel se kvůli potřebě péče přesouvat do domova pro seniory.

Můžeme si uvést nějaká konkrétní čísla?

Ano, určitě. V roce 2015, před vstupem do projektu, jsme neměli v rámci poskytované péče ani jednoho ležícího uživatele. Když se na přelomu roku 2016 a 2017 zhoršil zdravotní stav jedné naší klientky a ona zůstala upoutána na lůžko, neuměli jsme ji bezpečným způsobem z jejího lůžka dostat. To znamená, že veškerá péče, vč. koupání, byla prováděna na lůžku. Neuměli jsme to v tu dobu jinak. V rámci projektu jsme se to naučili. Dnes ji dokážeme bezpečně posadit, přesunout na vozík nebo na koupací židličku, vykoupat v našem hygienickém centru a dokonce byla po několika letech na vozíku venku. Příběh této klientky „obletěl svět“, byl použit v rámci prezentace v Senátu a velmi pěkně ukazuje naši cestu změny. V roce 2018 máme v péči 5 ležících klientů (kteří se bez naší pomoci nedostanou z lůžka), které pravidelně přesouváme z lůžka, koupeme, podáváme jim u stolu jídlo, polohujeme je atd. A tito klienti zůstávají doma. V roce 2015 jsme např. poskytovali služby mj. 27 klientům, kterým nebyl vůbec přiznán příspěvek na péči a pouze 1 uživateli s nejvyšším příspěvkem na péči. V roce 2018 ubylo klientů bez příspěvku na péči nebo s příspěvkem v I. stupni a naopak se zvýšil počet klientů ve stupni II. – IV. Měli jsme od ledna 2018 v péči 8 uživatelů, kteří odpovídali nejvyššímu IV. stupni příspěvku na péči. Aktuálně jich je 5. A jsme schopni jim poskytnout kvalitní sociální službu a postarat se o jejich potřeby u nich „doma“. Kdo by o to nestálJ

Co bylo na vaší cestě změny nejdůležitější? Co pomohlo k úspěchu?

Souznění týmu pečovatelek s vizí změny, jejich každodenní poctivá dřina a učení se novým věcem. Odvaha posouvat hranice, hranice služby i jejich osobní hranice. A v neposlední řadě podpora vedení města, paní starostky Markéty Khauerové, která po celou dobu projektu za námi stála, fandila nám, věřila nám a věřila, že to, co děláme, má smysl. Často jsem na setkáních v rámci projektu slýchávala stesky kolegů z jiných služeb a jiných krajů, jak musí přesvědčovat představitele města o smysluplnosti těchto změn, o tom, proč je důležité mít kvalitní pečovatelskou službu apod. Já nemusela. Nikdy. Všichni mi to záviděli. Podpořil nás i Liberecký kraj. Děkujeme.

Co říci na závěr?

Máme v Hodkovicích kvalitní a profesionální PEČOVATELSKOU SLUŽBU, nemusíte se bát zestárnout.  Ne nadarmo máme na svých letácích záchranný kruh a motto „S námi se nepotopíte“.Vytvořeno 3.10.2018 9:20:52 | přečteno 1356x | irena.libalova
load