Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jak vznikal název našeho města

První osídlenci dnešních Hodkovic přišli z vnitrozemí a měli úkol chránit zemskou hranici a stezky, které vedly přes hranici a udržovali jejich schůdnost a průjezdnost. Založili malou osadu v té části dnešních Hodkovic, které se říká Dolánky. Z pozůstalosti bývalého historika a školního inspektora F. K. Langa se dozvídáme, že osada byla malá, tvořilo ji asi šest chalup a žila zde rodina Hodkova. Jméno příslušníků této rodiny a potom i rodu „Hodkoviců“ dostala i osada Hodkovice. 

První doložitelný písemný záznam o Hodkovicích je v knihách potvrzenek pražského arcibiskupství o zaplacených desátcích z roku 1352, kde je obec nejdříve nazývána Hodcouice, v roce 1374 již Hodcouicz et Libenow a v roce 1376 Libenow alias in Chodonibus (v chodském území, tedy strážců hranice). F. K. Lang psal, že obyvatelstvo Hodkovic bylo v této době v převážné většině české a mluvilo chorvatským nářečím. Nyní se posuneme v historii města do 13. dubna 1624, kdy prodal Albrech z Valdštejna Hodkovice, spolu s dolním a horním mlýnem, s právem cla a mýta za cenu 13 475 zl. a 17 kr. rýnských císařskému generálplukovníku proviantní služby Kryštofovi Ecsteinovi z Ehrenecku jako léno. Hodkovice se v této době nazývají Lúbenow. Na pečeti města z roku 1636 je ale český text – PEČEŤ MĚSTA – HODKOVICE NAD MOHELKOU. V knize V. R. Widimského Znaky měst rakouského císařství z roku 1864 jsou Hodkovice uváděny jako Libenau. Z uvedeného je patrná podobnost s německým názvem pro Hodkovice, tedy Liebenau. Po roce 1945 je naše město uváděno jako Hodkovice u Liberce. Když naše město požádalo o změnu názvu na Hodkovice nad Mohelkou, mohl jistě i vzniknout dojem na ONV Turnov, že Hodkovice nechtějí být začleněny pod ONV Liberec-venkov, ale pod ONV Turnov. V roce 1945 se několik obcí v okolí Hodkovic rozhodlo, že nebudou v politickém okresu pod ONV Turnov, ale chtějí se připojit k politickému okresu Liberec. Jednalo se např. o Petrašovice, Bohdánkov, Jílové, Bezděčín, Vlčetín, Proseč, Světlou, Rozstání, Hodky, atd. Jako hlavní důvod v žádosti o připojení k Liberci se u každé z těchto obcí uvádí, že spojení do okresního města Liberce je výhodnější než do Turnova. Celá tato akce narážela na odpor Turnova, který nechtěl tyto obce ztratit a snažil se jejich žádosti anulovat. Proto je možné i pochopit, proč zemský NV  žádostem po dvou letech od podání žádosti nejen nevyhověl, ale neuznal ani za vhodné sdělit žádajícím obcím svůj názor. Z pohledu na mapu je nutné uznat, že pro Hodkovice bylo těžké se rozhodnout, do kterého okresu se připojit. Hodkovice leží na nejzazším jižním výběžku libereckého okresu a zůstávají v této době zcela osamoceny, protože nejbližší přilehlé obce jako Bohdánkov, Petrašovice, Vrchovina, Jílové, Bezděčín, které dosud náleží k okresu turnovskému, mají žádost k přičlenění pod ONV Liberec. 22. března 1948 byl z MNV v Hodkovicích odeslán dopis na ONV Liberec-venkov. Dopis již měl v hlavičce název města Hodkovice nad Mohelkou. V tomto dopisu se píše, že MNV v Hodkovicích předpokládá, že musí být v zájmu ONV podpořit jakýmkoliv způsobem snahu o co nejlepší hospodářské zajištění města Hodkovice, které vzhledem ke svému nepříznivému umístění bylo vždy v minulosti Libercem opomíjeno. MNV Hodkovice se přiklonil k žádosti okolních podještědských obcí a žádal ONV Liberec, aby tyto žádosti prosadil na zemském NV. ONV Liberec-venkov vzal dne 29. května 1948 na vědomí písemnou zprávu z Hodkovic, že místní NV v Hodkovicích neuvažuje o možnosti připojení k turnovskému okresu. Současně ONV Liberec žádal i toto prohlášení od místního NV v Záskalí a místní správní komise v Pelíkovicích. Tato prohlášení byla postoupena zemskému NV v Praze s příslušným vyjádřením a žádostí, aby protiakce ONV v Turnově ignoroval. Žádostem obcí bylo zemským NV vyhověno. V nedávné době, při reorganizaci okresů se snažil Turnov získat zpět statut okresního města od Semil a Jablonec nad Nisou měl zájem o přičlenění Hodkovic nad Mohelkou pod ONV Jablonec nad Nisou. Ani jedno prosazeno nebylo. Ale to je již mimo téma tohoto článku, tady se nejednalo o změnu názvu našeho města.

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic

Vytvořeno 31.8.2015 13:12:56 | přečteno 1426x | irena.libalova
load