Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Svátek Všech svatých a Památka zesnulých (dušičky) a bývalá márnice v Hodkovicích nad Mohelkou

Márnice součásný stav - celkový pohled

Každoročně na den 1. listopadu  připadá svátek Všech svatých a den 2. listopadu patří Památce zesnulých. Lidově se tomuto svátku říká „Dušičky“. Tento svátek vznikl už v 10. století.  V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Také se věřilo, že o dušičkové půlnoci mají duchové svoji vlastní bohoslužbu.

Podle lidové víry prý v předvečer svátku „dušiček“ vystupují duše zemřelých na jednu noc z očistce, kde v plamenech pykaly za své hříchy. V Čechách v ten večer plnil hospodář lampu máslem místo olejem nebo petrolejem, aby si dušičky mohly popáleniny, způsobené jim v čistci natřít. Když se ráno ozvalo zvonění z kostela, musely se dušičky vrátit do očistce.

Říkalo se, že pokud o dušičkách prší, že duše zemřelých oplakávají své hříchy.
Z evropského svátku dušiček vznikl anglosaský svátek Halloween. Málo se ví, že se v minulosti v Podkrkonoší konaly v době dušiček, podobně jako je tomu dnes například v USA, průvody strašidelných a děsivých masek.

Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, internet

Až půjdete na hrob svých předků položit květiny a rozsvítit svíčku, půjdete kolem bývalé márnice. Tato bývalá márnice (dříve umrlčí komora) je místnost, která se používala k dočasnému uložení lidských ostatků po dobu nezbytně nutnou po ten čas, než došlo k uložení ostatků do hrobu. Dříve márnice také sloužila k ověření, zda je jedinec skutečně mrtvý. Bylo to hlavně ze strachu, aby nebyl někdo pohřben zaživa. Tak tomu bylo hlavně v 19. století v celé střední Evropě. Někdy byla dokonce mrtvým přidělávána lanka na prsty spojené například se zvonem.

V současné době je provozování márnice svázáno přísnými předpisy, kterým by již naše stará márnice nemohla vyhovět. V márnicích se nyní používají chladicí boxy, které slouží buď k dočasnému uložení těla před obřadem na několik dnů při 2 - 4 °C nebo pro dlouhodobé uložení těla v případě, že není tělo identifikováno. V tomto případě je zde tělo uloženo při teplotě -15 až -25 °C.

Naše stará márnice byla opravdu zanedbaná, o tom svědčí přiložené fotografie.

Pan Josef Košek se rozhodl, že márnici opraví, celou opravu investoval ze svých peněz.

Krytinu na kapli mu určila za památkáře p. Bitnerová.

Do výklenku márnice byla umístěna socha svatého Prokopa. Tuto sochu vytvořila MgA. JITKA ŘENČOVÁ NAVRÁTILOVÁ. Magistr umění (z latinského magister artis) je akademický titul udělovaný absolventům magisterského studijního programu v oblasti umění.
Autorka k soše uvádí, že socha představuje českého světce sv. Prokopa, jenž je patronem Hodkovic a zdejšího chrámu. Světec se většinou zobrazoval s čertem, jako znamením, že zvítězil nad ďábelskými mocnostmi. V mém návrhu čerta připomínají dva kovové rohy pod nohama světce. Dále namísto biče, kterým obvykle čerta častoval, třímá v ruce skleněnou květinu - jako připomínku, že naše doba již alespoň částečně změnila metody a nepočíná si tak krutě, jako tomu bylo ve středověku. A taky jako vzpomínku na nedaleký sklářský kraj, ze kterého pocházím. Navíc, skleněné květy nevadnou a tak je světec neustále ozdoben. Původní záměr byl použít ke zhotovení sochy místní kámen, tedy pískovec, který se v minulosti v okolí Frýdštejnu dobýval, a jsou z něj vytesány barokní sochy na území Hodkovic. V obličeji světce se po vzoru historické tradice promítají rysy zadavatele. Výtvarným pojetím je socha modernějších tvarů, siluetou však důsledně připomíná baroko tak, aby konvenovala s okolní historickou výzdobou.

Jitka Navrátilová se narodila v Jablonci nad Nisou v roce 1976. Vystudovala sklářské výtvarnictví na SUPŠ v Železném Brodě, kde se jako první žena u nás začala věnovat hutnímu tvarování a foukání skla, tedy oboru, který byl v minulosti považován za výhradně mužské řemeslo. V roce 1995 realizovala svůj vítězný návrh v soutěži o malbu na maloskalský most. Sklářské tradici se ale později oborově vzdálila, když nastoupila studium na VŠUP Praha v atelieru veškerého sochařství profesora Kurta Gebauera. Zúčastnila se mimo jiné mezinárodních sympozií v Německu, Chorvatsku, či italské Florencii, kde získala první cenu ve studentské soutěži nadace Romualda del Bianco. Na florentské Accademia di Belle Arti později také absolvovala stáž v atelieru fresky (nástěnné malby) profesora Gustava Giuliettiho. Pravidelně vystavuje, u nás i v zahraničí. V současnosti se věnuje fotografování, malbě, vitráži, sochařství, příležitostně i tvorbě designu, v jehož tvarosloví i užití, často ve spojení se světlem (svítidla, průsvitové objekty), se promítá hluboké ovlivnění fenoménem skla. Podílela se například na tvorbě designu a loga pro Ještěd, hotel nad oblaky.

Panu Koškovi pomohla při opravách nejen radou, ale i svými výtvory. Je nejen sochařkou, ale i akademickou malířkou. V interiéru restaurace namalovala na zeď obraz.


Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic


Bývalá márnice v Hodkovicích nad Mohelkou

Márnice původní stav (1)

Márnice původní stav (1)

 
Márnice původní stav (2)

Márnice původní stav (2)

 
Márnice původní stav (3)

Márnice původní stav (3)

 
Márnice - krytina

Márnice - krytina

 
Márnice součásný stav - celkový pohled

Márnice součásný stav - celkový pohled

 
Márnice součásný stav

Márnice součásný stav

 
Márnice   socha sv  Prokopa

Márnice socha sv Prokopa

 
Obraz v interiéru restaurace Pod Kostelem (1)

Obraz v interiéru restaurace Pod Kostelem (1)

 
Obraz v interiéru restaurace Pod Kostelem (2)

Obraz v interiéru restaurace Pod Kostelem (2)

 
 
Vytvořeno 30.11.2016 10:36:13 | přečteno 2963x | irena.libalova
load