Úvodní strana > Město > Historie města > Střípky z historie města

Navigace

Město

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vodní mlýny v Hodkovicích a okolí

Obr. č. 3 - Bývalý mlýn v Jílovém

Vodní mlýny, a s nimi neodmyslitelně spojené mlýnské náhony, patřily  v minulosti snad ke každé řece. I voda z Mohelky poháněla mnoho mlýnských kol.

Jenom z Pulečného až do Hodkovic stálo na Mohelce 11 mlýnů. Připomeňme si některé vodní mlýny z okolí Hodkovic a v Hodkovicích.

Prvním z nich (od Rychnova k Hodkovicím) byl, nyní již neexistující Rádelský mlýn. Stál zhruba v místech, kde do Mohelky přitéká Jeřmanický potok.

Dalším byl tzv. Linkův mlýn, nacházející se pod železniční tratí. Byl to nejdéle pracující mlýn v okolí. Pan Lad. Tomeš zaznamenal v roce 1970 rozhovor s p. Vilémem Linkou, mlynářem ze Štěrboviny, o minulosti tohoto mlýna. Tento mlýn stál vedle silnice a byl původně nazýván „Horským mlýnem“. Postaven byl v r. 1789, o tom vypovídal i letopočet nade dveřmi, včetně čtyř iniciálek, které se nepodařilo rozluštit, zřejmě to bylo jméno původního majitele. Rodina mlynáře Linky si mlýn pronajala v roce 1906 a v roce 1936 ho koupila od místního továrníka Blaschky. Mlýn stále pracoval do roku 1972, měl i svoji vlastní elektrárnu a zaměřil se na výrobu obilního šrotu. Rodina Linků po roce 1972 využívala mlýn k bydlení, odstěhovala se v roce 1990 do zakoupeného domku v Kolonii. Z důvodu výstavby dálnice (výstavba započata v roce 1970) muselo dojít k  demolici mlýna a to v roce 1996.

K vodním mlýnům v Hodkovicích byl veden náhon, oddělující se od Mohelky. První část náhonu sloužila pro Linků mlýn, druhá část začínala nad Šimovnou, dříve zde byla barvírna. Tento náhon od Šimovny dále pokračoval souběžně s Mohelkou a shora jím bylo napájeno i hodkovické koupaliště. (viz. obrázek č. 5)

Pro mlýny přímo v Hodkovicích sloužil náhon, který podtékal pod Mánesovou ulicí k ulici Mlýnské, kde pracoval první z  hodkovických mlýnů, Špičkův mlýn (viz příloha obr. č. 1). Nedaleko za ním, v Poštovské ulici (pod starým pivovarem), pracoval druhý mlýn. Obě tato stavení svědčí o svém původu, mlýnské kolo u nich však už nenajdeme.

Dále mlýnský náhon pokračoval do Dolánek (viz příloha obr. č. 2). Další mlýn, tzv. Semerádův mlýn, se nacházel poblíž čističky odpadních vod. Za ním náhon končil a vracel se zpět do Mohelky.

Za Hodkovicemi byla také dvojice mlýnů, Luční (Starý) a Vinšův (Nový). Dnes stojí ale jen ten Nový (Vinšův) (viz. obrázek č. 4), který je vidět po levé straně dálnice (směr Liberec-Turnov).  Vinšů (Nový) mlýn měl samozřejmě také svůj vlastní náhon.

Pokračujme ve výčtu mlýnů v okolí Hodkovic dále. V Jílovém byl 1 vodní mlýn (obrázek č. 3) měl také vlastní náhon, dále byl mlýn ve Žďárku (Štafův), v Sedlejovicích (Bičíků)  u „Sedlejovického“ viaduktu a mohli bychom pokračovat po Mohelce až do Českého Dubu.

Je neuvěřitelné, že v tak malém obvodu bylo více tolik živností mlynářského cechu. Později k těmto mlýnům bývala i přidružena pila na řezání kmenů stromů, případně i pekárny. Slabší vodní mlýny postupně ustupovaly silnějším a modernějším a nastával soumrak mlynářských živností. K mlýnům většinou silnice s osvětlením nevedla, bylo nutno na cesty svítit lucernou se svíčkami, nebo petrolejkou. To byl i jeden z důvodů, proč u mlýnů bývalo hodně včelích úlů, aby byl dostatek vosku na svíčky.

S využitím materiálu Martiny Kadlecové - Mlýny v okolí Hodkovic, textového materiálu pana Ladislava Tomeše, který zpracoval pro potřeby Aktivu památkové péče a ochrany přírody při MěstNV v Hodkovicích nad Mohelkou  a vyprávění paní Linkové sepsal

Ing. Václav Zajíček
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic nad Mohelkou

Vodní mlýny

Obr. č. 1 - U bývalého Špičkova mlýny (Fanta, 1971)

Obr. č. 1 - U bývalého Špičkova mlýny (Fanta, 1971)

 
Obr. č. 2 - Bývalý mlýnský náhon v Dolánkách (Fanta, 1969)

Obr. č. 2 - Bývalý mlýnský náhon v Dolánkách (Fanta, 1969)

 
Obr. č. 3 - Bývalý mlýn v Jílovém

Obr. č. 3 - Bývalý mlýn v Jílovém

 
Obr. č. 4 - Nový mlýn

Obr. č. 4 - Nový mlýn

 
Obr. č. 5 - Náhon

Obr. č. 5 - Náhon

 
 
Vytvořeno 16.5.2012 10:41:08 | přečteno 4491x | irena.libalova
load