Úvodní strana > Městský úřad > Městský úřad

Navigace

Městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Odbory

Tajemník MěÚ

jméno a příjmení: Ing. Tomáš Koptík
e-mail: koptik.tomas@hodkovicenm.cz, tajemnik@hodkovicenm.cz
telefon: 485 145 353, 485 145 354
mobil: 603 180 979

  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům
  • zajišťuje personální agendu městského úřadu a vzdělávání zaměstnanců
  • eviduje žádosti o prodej a pronájem nemovitostí z majetku města
  • připravuje materiály na zasedání rady a zastupitelstva města
  • píše zápisy a usnesení ze zasedání rady města
  • píše usnesení ze zasedání zastupitelstva města a eviduje zápisy ze zasedání zastupitelstva města
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
  • vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád a vnitřní směrnice městského úřadu
  • eviduje a vyřizuje pojistné události
  • vede evidenci petic a stížností

 • Oddělení životního prostředí a památek

  Referent životního prostředí a památek: Ing. Dana Karmazínová
  e-mail: karmazinova.dana@hodkovicenm.cz
  telefon: 485 145 353, 485 145 354
  mobil: 601 370 896

  • silniční správní úřad
  • ochrana přírody a krajiny
  • ochrana zemědělského půdního fondu
  • ochrana ovzduší
  • odpadové hospodářství
  • péče o památky města

Odbor správní a sociální

telefon: 485 145 353, 485 145 354

vedoucí odboru: Irena Líbalová
e-mail: libalova.irena@hodkovicenm.cz
mobil: 607 931 524

  • pokladna
  • přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku (KPPP)
  • zprávy a informace o občanech
  • zákon o hazardních hrách - turnaje malého rozsahu, vydávání povolení k umístění herního prostoru
  • hřbitov (kompletní evidence, smlouvy, poplatky)
  • organizace voleb, registrační úřad
  • webové stránky města
  • Czech Point
  • zástup matrika, vidimace a legalizace, evidence obyvatel
  • zástup vydávání rybářských lístků
 • referentka matriky a evidence obyvatel: Jitka Veselá
  e-mail: vesela.jitka@hodkovicenm.cz
  mobil: 

  • matrika (matrika narození, manželství, úmrtí)
  • evidence obyvatel (včetně správního řízení ve věci rušení trvalého pobytu)
  • vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)
  • vydávání rybářských lístků
  • ztráty a nálezy
  • svatby, vítání občánků
  • hlášení rozhlasem
  • Czech Point
  • zástup podatelna a spisová služba

 • referentka odboru: Ladislava Bolardová
  e-mail: bolardova.ladislava@hodkovicenm.cz
  mobil: 608 663 945

  • výkon funkce veřejného opatrovníka
  • rozhodování o zvláštním příjemci důchodu
  • zástup podatelna a spisová služba

 • referentka odboru: Kateřina Procházková, DiS.
  e-mail: prochazkova.katerina@hodkovicenm.cz
  mobil: 725 418 310

  • výkon funkce veřejného opatrovníka
  • sociální pracovník obce

 • referentka správy daní a poplatků: Jana Mizerová
  e-mail: mizerova.jana@hodkovicenm.cz
  mobil: 731 014 772

  • podatelna, spisová služba
  • místní poplatky
  • poplatky za komunální odpad
  • správní řízení podle daňového řádu a zákona o místních poplatcích
  • kupní, nájemní, směnné a darovací smlouvy města
  • hlášení rozhlasem
  • Czech Point
  • zástup matrika, vidimace a legalizace

Odbor ekonomický a správy majetku

telefon: 485 145 353, 485 145 354
mobil: 734 484 820

vedoucí odboru: Radka Douchová
e- mail: douchova.radka@hodkovicenm.cz

  • rozpočet města (příprava, sledování, kontrola)
  • závěrečný účet města
  • metodické vedení účetních, pokladní, účetních příspěvkových organizací a vedoucích
   organizačních složek města
  • zpracování podkladů k žádostem o dotace, sledování plnění a vyúčtování
  • objednávky města

 • mzdová účetní: Bc. Vladimíra Konopásková, DiS.
  e-mail: konopaskova.vladimira@hodkovicenm.cz

  • mzdová agenda úřadu
  • vedení evidence majetku města

 • účetní: Dana Bartošová
  e-mail: bartosova.dana@hodkovicenm.cz

  • kompletní, samostatné vedení účetnictví města
  • evidence daně z přidané hodnoty


Odbor stavební úřad

telefon: 485 145 353, 485 145 354
mobil: 733 581 120

vedoucí odboru: Alena Ježková, DiS.
e-mail: jezkova.alena@hodkovicenm.cz

 • referentka odboru: Ing. Eva Vomáčková
  e-mail: vomackova.eva@hodkovicenm.cz

  • stavebně správní řízení dle stavebního zákona
  • územní, stavební a kolaudační řízení
  • územní souhlas
  • změny užívání
  • změny územních rozhodnutí a stavebních povolení
  • ohlášení
  • demolice
  • stavební archiv
  • kontrolní prohlídky na stavbách
  • přidělování čísel evidenčních a popisných
  • územní plán města
Vytvořeno 2.11.2011 18:28:42 - aktualizováno 16.2.2023 9:11:09 | přečteno 10984x | Jiří Třísko
load