Úvodní strana > Městský úřad > Městský úřad > Vše o odpadech

Navigace

Městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Nový způsob platby na komunální odpad od ledna 2022 + Ceník pro rok 2022

TŘÍDÍME DOMA

Česká republika v součinnosti s požadavky Evropské unie přijala novou odpadovou legislativu. Se změnou zákona úzce souvisí i zákon o místních poplatcích. Pro města a obce to znamená povinnost zrušit dosavadní způsob placení za likvidaci komunálního odpadu a v obecně závazné vyhlášce zavést místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci. S účinností od 1. ledna 2022 bude zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – se základem poplatku podle kapacity odpadových nádob v litrech na poplatníka a stanovuje sazbu za 1 litr kapacity nádoby 0,65 Kč.

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.


Nutnost zavést místní poplatek vychází ze změny legislativy, konkrétně schválení nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 543/2020 Sb.
Změnou zákona byl zrušen stávající poplatek za komunální odpad podle § 17a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jehož platnost končí 31. prosince 2021.

Poplatek, který se vypočítá podle velikosti nádoby a četnosti svozu tedy hradí:

  • a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
  • b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba

Plátce poplatku je:

  • a) společenství vlastníků
  • b) vlastník nemovité věci

Město stanovilo povinnost hradit místní poplatek za komunální odpad, a proto se nelze úhradě vyhnout tím, že poplatník čestně prohlásí, že odpad nevytváří. Takové prohlášení je neprůkazné a Město nedisponuje prostředky, jak pravdivost takového prohlášení ověřit.

Jana Mizerová
referent odboru správního a sociálního, správa daní a poplatků


Příloha:

ikona souboruCeník za vývoz nádob na komunální odpad pro rok 2022 (koeficient 0,65 Kč/1 litr) x počet svozů za rok (52 týdnů/26 týdnů)Vytvořeno 6.12.2021 15:38:57 | přečteno 1291x | irena.libalova
load