Úvodní strana > Městský úřad > Městský úřad > Vše o odpadech

Navigace

Městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Třídíme doma – co se mění v roce 2022

TŘÍDÍME DOMA

V roce 2022 dojde k několika změnám v systému Třídíme doma, které vyplynuly z dotazníku spokojenosti a připomínek občanů v průběhu roku. Za všechny názory děkujeme.

Nejvíce požadavků bylo k pytlovému svozu, kde vadilo příliš mnoho pytlů v sadě a pouze jedna velikost. Z dotazníkového šetření během léta dále vyplynulo, že řadě občanů nestačí svoz papíru 1 x za měsíc a uvítali by svoz častější. Tyto připomínky se podařilo se svozovou firmou vyřešit a uvidíme, jak se změny v novém roce osvědčí:

  • frekvence svozu papíru bude nově 1x za 3 týdny,
  • pytle na komunální odpad budou nově ve dvou velikostech 60 l a 120 l (ceny za pytle se mění dle nového ceníku platného od 1.1.2022),
  • nádoby na plasty a papír na veřejných stanovištích Záskalí, Jílové, Radoňovice budou sváženy s frekvencí: papír 1x za tři týdny a v mezidobí dle zaplnění, plasty 1 x za 14 dnů.

Svoz plastů jsme ponechali ve stávající frekvenci 1 x za 14 dnů, přestože v dotazníku menší část respondentů požadovala častější svoz. Pokud někomu dlouhodobě nádoba na plasty u domu nestačí, je možné využít jako doplněk žluté pytle na plasty, které se přistaví ke stávající nádobě.

Nádoba na sklo u domu v současné době možná není. Technika svozové firmy, která zajíždí do Hodkovic, je uzpůsobena pouze na výsyp zvonů na sklo. Z tohoto důvodu zůstávají nádoby na sklo pouze na veřejných stanovištích.

Domácnostem, které topí tuhými palivy, připomínáme možnost objednat si na zimní období tzv. pomocnou nádobu na popel. Nádoba je zpoplatněná, ale pouze za topnou sezónu, pro rok 2022 je to období od 1.1. do 30.4.2022 a od 1.11. do 31.12.2022.

Svoz nádob na směsný komunální odpad zůstává 1 x za 14 dnů, kromě sídliště a bytových domů s 6 a více byty, ty si mohou zvolit týdenní svoz. Dotazníkové šetření ukázalo, že přibližně jedna třetina respondentů by uvítala návrat k týdennímu svozu. V tomto případě ale není možné vyhovět, přišli bychom o velmi dobré výsledky v poklesu komunálního odpadu, kdy za období leden až září 2021 občané Hodkovic vyprodukovali o 91,34 tun směsného komunálního odpadu méně než v předchozím roce.  Je vidět, že 14denní svoz vede občany k poctivějšímu třídění odpadů a snížení produkce odpadu komunálního, smysl nového odpadového systému je tedy naplňován.

Dále upozorňujeme, že z důvodu změny zákona o odpadech a zákona o místních poplatcích od ledna 2022 dojde ke změně poplatku za nádoby na komunální odpad. Povinnost platit za odpady vyprodukované na území města se bude vztahovat i na vlastníky nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Podrobné informace jsou v samostatném příspěvku.

Na závěr několik informací k výsledkům dotazníkového šetření. Během letních měsíců měli občané Hodkovic možnost zapojit se do vyplňování dotazníku spokojenosti se systémem

Třídíme doma. Hodnocení se zúčastnilo celkem 161 respondentů, nejvíce z lokality Hodkovic (86%), významnější zastoupení (12%) měli i respondenti z Jílového. Z dotazníku vyplynuly připomínky, z nichž některé město promítlo do změn systému na rok 2022.

Zde je ještě výsledek celkové spokojenosti respondentů s novým systémem třídění:

Třídíme doma. Hodnocení se zúčastnilo celkem 161 respondentů, nejvíce z lokality Hodkovic (86%), významnější zastoupení (12%) měli i respondenti z Jílového. Z dotazníku vyplynuly připomínky, z nichž některé město promítlo do změn systému na rok 2022.

Zde je ještě výsledek celkové spokojenosti respondentů s novým systémem třídění:


27% (44 resp.)  velmi spokojeni

37%  (59 resp.) spokojeni

19% (30 resp.)  ujde to

7% (11 resp.) nespokojeni

11%  (17 resp.) velmi nespokojeni

 

SVOZOVÉ KALENDÁŘE NA ROK 2022 – Svozové kalendáře na rok 2022 obdrží domácnosti během prosince letošního roku. V elektronické podobě budou vyvěšeny opět i na webových stránkách města příp. od ledna k vyzvednutí na městském úřadě.

 

 Vytvořeno 2.12.2021 12:49:43 | přečteno 726x | irena.libalova
load