Úvodní strana > Městský úřad > Strategické a rozvojové dokumenty

Navigace

Městský úřad

 
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekt Naše Podlesí

Projekt NAŠE PODLESÍ je podpořen z programu 2.6 Podpora místní agendy 21 Libereckého kraje.


Vážení spoluobčané,

v únorovém vydání Kulturního kalendáře jsem Vás spolu se svou kolegyní informovala o novém projektu VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI PODLESÍ. Do pracovní skupiny se přihlásili Darina Martinovská, Petr Novotný, Tomáš Menčík a Gábina Tschiedelová a Martina Jakab Hendrychová, děkuji všem jmenovaným za zájem, dobré nápady a přínos připravovanému projektu. Františkovi Hendrychovi děkujeme za vytvoření loga, plakátu a pozvánky na 1. veřejné setkání.

Pracovní skupina měla dvě setkání. První, úvodní, proběhlo v pondělí 27. 2. 2017 a bylo především o vzájemném představení, vysvětlení záměr ze strany města a o informaci, jak proběhne veřejného projednání. Na druhém setkání, v pondělí 13. 3. 2017, se diskutovalo především o tom, jak co nejlépe oslovit všechny obyvatele sídliště Podlesí, aby měli chuť zapojit se do projektu a zúčastnit se veřejného setkání a jak v relativně krátké době udělat co největší propagaci. Každý z účastníků dostal úkoly, které přispějí ke zdárnému průběhu veřejného setkání.

Název NAŠE PODLESÍ a jednoduché logo budou spojovat jak práci pracovní skupiny, tak veřejné projednání a pokud to bude reálné, využijeme tyto symboly i při realizaci.

Ing. Markéta Khauerová
starostka města

 

Veřejná setkání k projektu

1. veřejné setkání věnované přípravě zadání pro architekty proběhne v úterý 4. 4. 2017 od 18 hodin v prostorách jídelny základní školy.

Proč se účastnit? Protože nejvíc lze návrh ovlivnit, ještě než architekti poprvé vezmou tužku do ruky – tím, co dostanou zadáno zpracovat. A to ve společné diskuzi připravíme. Architekti se potom pokusí ve svých návrzích co nejvíce podnětů využít a zapracovat.

Na setkání se budeme věnovat dvěma důležitým tématům. Prvním je současný stav veřejných prostranství sídliště. Budeme pojmenovávat pozitiva - co funguje, je užitečné, krásné, zajímavé, komfortní. To je důležité jednak proto, aby architekti mohli na pozitivech stavět, ale zejména proto, aby při úpravách nedošlo k tomu, že mimoděk (protože se nebude vědět, že to je pro řadu lidí důležité) se něco pozitivního změní k horšímu. A k současnému stavu patří i to, jaká jsou negativa a problémy dnešního stavu – co nefunguje, je problematické, ošklivé, nevhodné, nekomfortní. To je důležité proto, aby architekti věděli, co se mají pokusit ve svých návrzích řešit.

Druhým důležitým tématem jsou nároky do budoucna. Pro jaké aktivity by bylo vhodné na sídlišti vytvořit prostor – co chceme na sídlišti dělat. Ať už se to týká činností jako „sednout si a pozorovat dění kolem“, hry dětí nebo parkování. To je důležité proto, aby architekti věděli, co všechno by se na veřejná prostranství sídliště mělo vejít a co by mohla být lákadla, která zpříjemní pobyt. A pak také jaký by měla veřejná prostranství mít charakter, jak by měla působit – aby architekti věděli, pro dosažení jakého dojmu mají vymyslet kompozici.

Na základě těchto informací a informací od města a orgánů ochrany životního prostředí architekti vytvoří 2 varianty studie (půdorysné znázornění prostorově kompozičních a funkčních vztahů). V červnu proběhne druhé veřejné setkání, kde se budou hodnotit výhody a nevýhody jednotlivých variant studie. Na základě tohoto hodnocení bude vytvořena finální verze studie. Výslednou studii budeme v etapách realizovat a zlepšíme tak životní podmínky na sídlišti Podlesí.

Účast na veřejném projednání není omezena pouze na obyvatele sídliště Podlesí, zveme všechny, kteří se chtějí zapojit a přispět svým nápadem k realizaci dobrá věci.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Markéta Khauerová, Mgr. Helena Řezáčová, členové pracovní skupiny a projekční ateliér

7.4.2017 9:21:30 | přečteno 1271x | irena.libalova | Celý článek
 

Studie veřejných prostranství sídliště Podlesí v Hodkovicích nad Mohelkou - finální verze

schema mobiliar

Studie slouží ke koordinaci úprav sídliště Podlesí a jeho bezprostředního okolí v budoucnu. Úpravy budou projektovány a realizovány postupně po částech.

Studie vznikla na základě výstupů dvou veřejných plánovacích setkání. Na prvním setkání v analytické fázi vznikly podklady pro návrh variant řešení (vnímané problémy a hodnoty území a cílové aktivity a charakter) a na druhém setkání pak zpětná vazba k variantám. Výstupy obou setkání jsou podrobně popsány v samostatných dokumentech.

10.1.2018 11:05:19 | přečteno 1349x | irena.libalova | Celý článek
 
Vytvořeno 7.4.2017 8:43:48 | přečteno 1731x | tana
load