Dům Na Sboře

Tento dům stojí v místech za bývalou Svěráckou branou, kde se nacházel dům nazývaný Na Kopidlně. Zde byla v předbělohorské době doložena bratrská modlitebna.

Jako dům bratrský se nazývala poprvé v roce 1614. Původně renesanční stavba, přestavěná v pozdním empíru, se dočkala celkové rekonstrukce v 90. letech 20. století.

Pamětní deska, umístěná na domě, připomíná jména třech významných turnovských rodáků. P. Antonína Marka, vlasteneckého kněze - národního obrozence, spolupracovníka Josefa Jungmanna, jazykovědce, překladatele a filosofa, velké postavy tehdejšího českého a slovanského kulturního světa. V Provolání k pánům vlastencům města Turnova z roku 1820 inicioval vzknik čtenářské besedy a vyslovil potřebu ochotnických divadelních představení. Turnovská knihovna a ochotnický divadelní spolek dnes po zásluze nesou jeho jméno.

Druhým rodákem je jeho mladší bratr František Petr Marek, cestovatel a obchodník s drahokamy. Třetím jejich synovec Michal Kotler, který si věhlas získal především svými cestami za diamanty a zlatem na ruskou Sibiř. Známe ho i jako poslance Zemského sněmu a inspicienta Národního muzea. Pamětní desku zřídil turnovský Sokol. Na návrh malíře Jan Prouska ji v růžovém kameni provedl novopacký sochař Sucharda. Deska byla odhalena v září roku 1888, protože původní slavnost jejího odhalení planánovánou na srpen téhož roku, zhatila velká letní povodeň na Jizeře.

Dnes se v domě nachází sídlo Ochranovského sboru Jednoty bratrské. Pořádány jsou zde ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka "Večery Na Sboře" - kulturní, literární nebo hudební večery.Turnov

Na Sboře 80, Turnov, 511 01

Další historické památky
historické budovy
load