Vážená paní starostko.

 

Navazuji na včerejší telefonický rozhovor s Vámi a zasílám v předstihu dopis ve věci prodeje části pozemku p.č. 549 o výměře 530 m2 v katastrálním území Záskalí.

Dopis bude odeslán také v datových schránkách.

 

Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje rozhodla upřednostnit prodej ve prospěch města Hodkovice nad Mohelkou za podmínky, že město Hodkovice nad Mohelkou bude akceptovat prodejní cenu 105 Kč/m2 (stejnou jako v případě druhého zájemce). Žádáme Vás o projednání této ceny v Zastupitelstvu města Hodkovice nad Mohelkou a zaslání výpisu z jednání zastupitelstva.

 

S pozdravem

 

Logo_LK

Ing. Petr Neumann       
odbor dopravy

____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a  *  461 80  Liberec 2
tel.: +420 485 226 632 * datová schránka: c5kbvkw
e-mail: petr.neumann@kraj-lbc.cz  *  www.kraj-lbc.cz