Úvodní strana

Aktuality

SčVK
29.03.2023

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci rekonstrukce vodovodního řadu

Z důvodu dříve oznámené plánované rekonstrukce vodovodu Rekonstrukce vodovodu, ul. J. A. Komenského v Hodkovicích nad Mohelkou dojde k přerušení dodávky pitné vody dne 5. dubna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin  v ulicích J. A. Komenského, Duhová, J. Hory, Kostelní vrch, Liberecká, Nad Školou, Pod Letištěm, Sokolská, Zahradní - čp. viz příloha. Zásobování cisternami bude zajištěno. 

 
SčVK
27.03.2023

Přerušení dodávky pitné vody

Oznamujeme Vám, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení dojde, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody v úterý 28. března 2023 od 8:30 do 12:30 hodin v Jílovém. Více informací najdete v přílohách. 

 
lékárny
15.03.2023

Lékárna U Anděla Strážce

Lékárna U Anděla Strážce v Hodkovicích nad Mohelkou bude ve dnech 23. a 24. března 2023 uzavřena. 

 
Zdravotní středisko   bezbariérový vstup
14.03.2023

Všeobecný lékař s. r. o. - praktický lékař pro dospělé

Ve dnech 15. března, 16. března, 23. března, 24. března, 29. března a 30. března 2023 MUDr. Jiří Kornoušek v Hodkovicích neordinuje, v ordinaci bude pouze sestra.

 
SčVK
08.03.2023

Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody dnes 8. března 2023 od 12:00 do 16:00 hodin  v Hodkovicích nad Mohelkou v části ulic J. A. Komenského, J. Hory a Liberecká - adresní místa viz příloha. Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno. 


 
Výstraha
07.03.2023

Velká oprava ulice J. A. Komenského začíná

Vážení rodiče, spoluobčané,

již tento týden budou zahájeny přípravné práce na rekonstrukci místní komunikace J. A. Komenského.

Nejprve bude provedena výměna vodovodu a části kanalizace – realizuje vlastník infrastruktury spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., následovat bude rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků – realizuje město Hodkovice nad Mohelkou.

S touto realizací se bude pojit velké množství omezení a částečných uzavírek, které se budou v čase proměňovat.

V přiložené mapě (viz. přílohy níže) je vyznačena první uzavírka, které bude zahájena v pondělí 13. března 2023.

Pro veškerou dopravu bude úplně uzavřena část ulice J. A. Komenského od ul. Liberecká k ulici J. Hory.

V uzavřené části ulice bude vymezen bezpečný koridor pro pěší, tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup dětí do základní školy a ostatních obyvatel této části města.

Velmi apeluji na všechny rodiče, především místní, nevozte děti do školy autem, respektujte dopravní omezení a pomozte nám zajistit hladký průběh této složité uzavírky.


Děkuji za pochopení a spolupráci.

Markéta Khauerová, starostka města

 


 
Zdravotní středisko   bezbariérový vstup
06.03.2023

Všeobecný lékař s. r. o. - praktický lékař pro dospělé

Ve středu 8. března, ve čtvrtek 9. března, ve středu 15. března a ve čtvrtek16. března 2023 MUDr, J. Kornoušek neordinuje. V ordinaci bude pouze sestra.

 
hodkovice znak
06.03.2023

Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou,

které se koná ve středu 8. března 2023 od 17:30 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu v Hodkovicích nad Mohelkou. 
Těšíme se na Vaši účast!

 
hodkovice znak
06.03.2023

Poskytování dotací z rozpočtu města Hodkovice nad Mohelkou na rok 2023

Dotace se poskytují v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky jsou určeny na podporu konkrétní kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové aktivity a akce nebo na celoroční činnost žadatelů, kteří vykonávají společensky prospěšnou činnost na území města Hodkovice nad Mohelkou a přilehlých obcí. Dotaci je možno poskytnout na akce, nebo celoroční činnost, které se uskuteční v daném roce.Pravidla poskytování dotací z rozpočtu města pro aktuální rok schvaluje na svém zasedání Zastupitelstvo města Hodkovice nad Mohelkou.Dotační komise pracuje ve složení:
Zbyněk Dostrašil - předseda komise
PhDr. Oldřich Čepelka
Naďa Burianová - tel. 725 417 186, e-mail: nada.burianova@hodkovicenm.cz

 
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 170 starší
load