Kateřina Procházková, DiS.

Funkce:veřejný opatrovník
Umístění:budova radnice nám. T. G. Masaryka č. p. 1 -> podlaží č. 2 -> dveře č. 3
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník -> odbor správní a sociální -> vedoucí odboru správního a sociálního -> veřejný opatrovník
E-mail:prochazkova.katerina@hodkovicenm.cz
Telefon: +420 485 145 353
Mobilní telefon: +420 725 418 310