Klára Bínová

Funkce:knihovnice
Umístění:budova Podlesí č. p. 560 (MŠ Hodkovice nad Mohelkou) -> vchod z ulice Mánesova
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník -> knihovnice
E-mail:knihovna@hodkovicenm.cz; binova.klara@hodkovicenm.cz
Telefon: +420 605 854 107
Mobilní telefon: +420 605 854 107