Bc. Vladimíra Konopásková, DiS,

Funkce:mzdová účetní, evidence majetku
Detail funkce:mzdy, evidence majetku
Umístění:budova nám. T. G. Masaryka č. p. 217 -> podlaží 1.
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník -> odbor ekonomický a správy majetku -> vedoucí odboru ekonomického a správy majetku -> mzdová účetní, evidence majetku
Telefon: +420 485 145 354
Mobilní telefon: +420 734 484 820