Jana Mizerová

Funkce:referent správy daní a poplatků, podatelna
Detail funkce:evidence a správa místních poplatků, podatelna, spisová služba
Umístění:budova radnice nám. T. G. Masaryka č. p. 1 -> podlaží č. 2 -> dveře č. 2
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník -> odbor správní a sociální -> vedoucí odboru správního a sociálního -> referent správy daní a poplatků, podatelna
E-mail:mizerova.jana@hodkovicenm.cz
Telefon: +420 485 145 353
Mobilní telefon: +420 731 014 772