Ing. Dana Karmazínová

Funkce:referent oddělení životního prostředí
Detail funkce:životní prostředí,kácení dřevin, odpadové hospodářství, silniční správní úřad,ochrana ZPF, památková péče
Umístění:budova radnice nám. T. G. Masaryka č. p. 1 -> podlaží č. 2 -> dveře č. 3
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník -> referent oddělení životního prostředí
E-mail:karmazinova.dana@hodkovicenm.cz
Telefon: +420 485 145 353
Mobilní telefon: +420 601 370 896