Radka Douchová

Funkce:vedoucí odboru ekonomického a správy majetku
Detail funkce:rozpočet města, ekonomika, účetnictví
Umístění:budova nám. T. G. Masaryka č. p. 217 -> podlaží 1.
Pracovní zařazení:starosta města -> tajemník -> odbor ekonomický a správy majetku -> vedoucí odboru ekonomického a správy majetku
E-mail:douchova.radka@hodkovicenm.cz
Telefon: +420 485 145 353
Mobilní telefon: +420 734 484 820