Úřední deska

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří uplatňovali do roku 2021 osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí

Číslo jednací:1336583/21/2600-11460-507374
Číslo evidenční:145/2021
Den vyvěšení:15.11.2021
Den sejmutí:1.2.2022
Zdroj oznámení:Finanční úřad pro Liberecký kraj
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: