Úřední deska

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice I/65 a částečnou uzavírkou silnice I/35 z důvodu realizace akce s názvem I/35 MÚK Rádelský mlýn

Číslo jednací:KULK 81314/2021 OSH 990/2021/280.4/Pc
Číslo evidenční:148/2021
Den vyvěšení:22.11.2021
Den sejmutí:8.12.2021
Zdroj oznámení:Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství
Typ oznámení:Veřejná vyhláška

Podrobnosti: