Úřední deska

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu

Číslo jednací:OÚPSŘ 69/2023-OÚP KULK 17531/2023-OÚP
Číslo evidenční:29/2023
Den vyvěšení:7.3.2023
Den sejmutí:26.4.2023
Zdroj oznámení:Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
Typ oznámení:Veřejná vyhláška

Podrobnosti: