Úřední deska

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035

Číslo jednací:KULK 21027/2023 OŽPZ 327/2023
Číslo evidenční:34/2023
Den vyvěšení:17.3.2023
Den sejmutí:6.4.2023
Zdroj oznámení:Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti: