Fitness prvky u DPS.

U Domu s pečovatelskou službou jsou nainstalovány dva fitness prvky. Cvičební stroje jsou určeny pro všechny občany, kteří jsou starší 15 let. Finanční prostředky na tyto cvičební stroje byly hrazeny z nadačního příspěvku NADACE SPRÁVNÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU za spoluúčasti Města Hodkovice n. M.