Lanová pyramida na sídlišti Podlesí.

Na sídlišti Podlesí byla instalována lanová pyramida, která je částečnou náhradou za zrušené dřevěné herní prvky, které již byly v havarijním stavu. Tento lanový prvek je určený pro děti ve věku 3 – 14 let. Instalace tohoto lanového prvku byla hrazena z rozpočtu města. Lokalita byla vybrána s ohledem na bezpečnost dětí mimo „sídlištní parkoviště“. Další herní prvky plánujeme vybudovat v prostoru hořeního sídliště u stávajícího pískoviště. V ostatních částech sídliště Podlesí bude pouze parková úprava zeleně s odpočinkovými zónami.