Stará česká škola v Pražské ulici

Na pamětní desce na domu č. p. 188 je připomenuto, že zde od 1. září 1890 působila česká dvoutřídní soukromá matiční škola. Škola vznikla i zásluhou spisovatelky Karoliny Světlé, která nalezla velkou podporu u Ústřední matice školské. Zřízení této školy mělo pro českou menšinu zřejmě větší význam než nová škola z r. 1925. V té době žilo v Hodkovicích jen asi 20% českých obyvatel a zřízení české školy bylo ze strany hodkovických Němců všemožně bráněno. Domy, ve kterých měla být česká škola, byly Němci vykupovány. Až lstí se podařilo získat dům, ve kterém se škola nakonec zřídila. Otevřením školy byl završen nesnadný zápas českých občanů, živnostníků, řemeslníků a dělníků. Češi boj o školu vyhráli, ale své vítězství draze zaplatili. Mnozí byli perzekuováni – dostávali výpovědi, pokuty, bylo jim zvyšováno nájemné apod. Po vzniku Československa byl v Hodkovicích posílen český živel. Přišlo mnoho českých státních zaměstnanců, dělníků, maloobchodníků a řemeslníků. Rok od roku rostl počet českých dětí a škola již nepostačovala. Proto se v r. 1924 začala stavět nová česká škola. Ta byla slavnostně otevřena již za rok. To bylo jen několik informací o školství v Hodkovicích z brožury „Sto let české školy v Hodkovicích nad Mohelkou 1890 - 1990“ od Doc. MUDr. E. Holečkové, DrSc. a PhMr. K. Havlíka. Jedním z obrázků od p. M. Fišara v brožurce je i stará česká škola.

František Nejedlo
Sdružení rodáků a přátel Hodkovic