Památková zóna města

Stavební a terénní úpravy v památkové zóně

 

Bydlíte v centru města a plánujete výměnu oken, opravu fasády, novou dlažbu či jiné stavební úpravy objektu?  Je pravděpodobné, že váš dům leží na území městské památkové zóny a máte povinnosti vyplývající ze zákona o státní památkové péči a stavebních předpisů.

Jak postupovat:

Závazné stanovisko památkové péče vydává Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče - Mgr. Monika Bittnerová, e-mail: bittnerova.monika@magistrat.liberec.cz, tel: 485 244 888.   

V případě provádění stavebních či terénních prací bez povolení památkové péče na objektu v městské památkové zóně nebo nemovité kulturní památce se vlastník objektu vystavuje riziku udělení pokuty až do výše 2 000 000 Kč.

Povolení doporučujeme řešit v dostatečném předstihu, tedy alespoň 2-3 měsíce předem před zamýšlenou realizací prací.