středa 25. a pátek 27. října 2017, 11:00 a 17:00 hodin

Pozvánka do kina; Veřejné zasedání zastupitelstva města

Pozvánka do kina

Městské kino v Hodkovicích nad Mohelkou zve malé i velké diváky na českou animovanou pohádku VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ o myšácích, kteří chtěli zažít dobrodružství. Představení se uskuteční v pátek 27. října 2017 od 18 hodin.


Veřejné zasedání zastupitelstva města

7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou se koná ve středu 1. listopadu 2017 od 18:00 hodin v obřadní síni radnice. Program zasedání je zveřejněn na plakátech nebo na webových stránkách města. Těšíme se na Vaši účast.