Program 8. ZM 2017

Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

4. Rozpočet města na rok 2018

5. Pověření RM provádět nutná rozpočtová opatření

6. Rozpočtová změna č. 7/2017

7. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci TS Hodkovice

8. Majetkoprávní záležitosti města

9. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev od 1. 1. 2018

10. Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územního plánu

11. Statut sociálního fondu

12. Smlouva o nadstandardním rozsahu dopravní obslužnosti pro rok 2018

13. Prominutí úroků na nájemném

16. Ručení odpovědnosti zastupitele - Kooperativa

17. Předžalobní výzva 

18. Zápis ze 4. schůze finančního výboru