Program 2. ZM 2018

Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

3) Záměr zvýšení bezpečnosti dopravy částí ul. Českodubská a Liberecká

4) Záměr: Cyklostezka Karolíny Světlé v Podještědí

5) Majetkoprávní záležitosti města 
6) Darovací smlouva - Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.

7) Stanovisko SK Hodkovice nad Mohelkou ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu

9) Pracovněprávní vztah se zastupitelem

10) Finanční výbor - průběh kontrol

11) Zpráva Policie ČR