Program 7. ZM 2018

B3 celkova situacePozvánka na 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

5) Rozpočtová změna č. 4

6) Pravidla rozpočtového provizoria

7) Návrh rozpočtu města na rok 2019

8) Pověření RM provádět nutná rozpočtová opatření

9) Dílčí přezkoumání hospodaření města Hodkovice nad Mohelkou za období 01. 01. 2018 - 30. 06. 2018

10) Majetkoprávní záležitostí města

11) Termíny jednání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou pro I. pololetí 2019 

12) Návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování nového územního plánu

13) Zápis z 1. schůze finančního výboru

14) Souhlas s podáním žádostí o dotace na MMR - dotační titul DT 117d8210A a DT 117d8210C