Program 3. ZM 2019

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

1) Zahájení a schválení programu jednání

2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3) Rozpočtová změna č. 2/2019

4) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2018

5) Návrh závěrečného účtu a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

6) Majetkoprávní záležitosti města

7) Projednání výstavby mateřské školy

8) Vstup města do Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Císařský kámen

9) Pověření na valnou hromadu SVS

10) Spolupráce s Linkou bezpečí

11) Zápis z 3. schůze finančního výboru

12) Informace z rady města

13) Diskuze

14) Závěr