Program 4. ZM 2019

Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Hodkovice nad Mohelkou

Program:

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3. Rozpočtová změna č. 3/2019

4. Majetkové záležitosti města

5. Smlouva o poskytnutí účelové dotace: Podpora jednotek požární ochrany

6. Smlouva o poskytnutí účelové dotace: Podpora projektové přípravy

7. Udělení Ceny města

8. Termíny jednání ZM 2. pololetí 2019

Návrh na změnu ÚP - bude přidáno do programu

9. Informace z rady města

10. Diskuze

11. Závěr